Ile kosztują podręczniki i wyprawka szkolna?

Ile kosztują podręczniki i wyprawka szkolna?

Wyprawka szkolna to dla wielu rodziców niemały wydatek. Trzeba liczyć się nie tylko z kosztami podręczników i zeszytów, ale też zakupić tornister, ubrania, piórnik i inne wyposażenie. Na jakie koszty trzeba się przygotować?

Zapewnienie dziecku wszystkiego, czego potrzebuje do nauki, może kosztować rodzica nawet około 1 000 złotych w podstawowej wersji. Aktualnie sytuacja jest jednak na tyle dobra, że rodzice wielu maluchów będą mogli zapomnieć o kosztach podręczników – te dostarczone będą przez państwo.

Nie oznacza to jednak wcale, że wyprawka szkolna będzie niewielkim wydatkiem. Trzeba będzie jeszcze zakupić szereg innych potrzebnych przedmiotów i ponieść inne koszty związane z nauką, na przykład koszty dojazdów, opłaty na radę rodziców, na obiady w szkolnej stołówce.

Kto może liczyć na darmowe podręczniki?

Obecnie uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich klas gimnazjalnych dostają od Państwa darmowe książki, ćwiczeniówki i inne materiały edukacyjne.

Dokładnie sprawa wygląda tak, że szkołą kupuje książki i inne pomoce z pieniędzy, które otrzymuje od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pieniądze pochodzą z dotacji otrzymywanych przez samorządy. Nauczyciele mogą wtedy wybrać podręczniki wśród tych, które dostępne są na rynku.

Jedynymi podręcznikami, które rodzice będą musieli wtedy zakupić, są książka do religii albo etyki, a także książki do nauki drugiego języka obcego, która zwykle zaczyna się w klasie czwartej.

Rodzice młodzieży chodzącej do szkół średnich będą musieli zapłacić za podręczniki, ćwiczenia i inne pomoce z własnej kieszeni. Tutaj koszt jest niemały, ponieważ jeden podręcznik to zwykle koszt 30-40 złotych, do czego trzeba dodać także koszt ćwiczeń w cenie około 10-20 złotych. Nietrudno policzyć, że koszt to nawet około 500 złotych za same podręczniki.

Ile jeszcze trzeba będzie wydać?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, oprócz podręczników rodzice będą musieli przygotować się także na inne wydatki.

Według badan CBOS przeprowadzonych w 2016 roku rodzice na wyprawkę do szkoły wydali średnio 903 złote. W przypadku rodziców mających jedno dziecko koszt wynosił około 626 złotych, dla dwojga uczniów to około 1 023 złote, z kolei w przypadku co najmniej trojga dzieci to już około 2 365 złotych.

Za plecak trzeba będzie zapłacić od około 50 do 150 złotych, chociaż w promocji możemy znaleźć je jeszcze taniej. Za piórnik z wyposażeniem rodzic zapłaci od 15 do 60 złotych. Zeszyty kosztują od około 50 groszy do nawet 10 złotych zależnie od formatu, oprawy, liczby kartek.

Gdy dziecko ma plastykę, trzeba doliczyć też koszt artykułów plastycznych – to zwykle około 20-50 złotych. Ponadto pojawiają się takie wydatki jak obuwie zamienne, nowe ubrania, koszty wyżywienia w szkole, dojazdy.

Pożyczka na szkolną wyprawkę

W związku z dość dużymi kosztami wyprawki wielu rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego decyduje się na szybką pożyczkę. Dobrym wyborem będzie pożyczka ratalna, która pozwoli na rozłożenie zadłużenia do spłaty na kilka czy kilkanaście niewielkich rat – wtedy bez problemu można wkomponować je w domowy budżet.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.