Gdzie Polacy najchętniej spędzają wakacje?

Gdzie Polacy najchętniej spędzają wakacje?

Wakacje spędzamy nie tylko nad Bałtykiem. Coraz częściej wyjeżdżamy również do odległych krajów, aby wypocząć i poznać inne kultury. Gdzie w tym roku Polacy relaksowali się najczęściej?

Na wakacje warto jeździć. To właśnie wtedy możemy zregenerować swoje wewnętrzne akumulatory, zapomnieć o codzienności, spędzić czas na relaksie, którego często na co dzień nam brakuje. To idealny czas do wypoczynku z rodziną, ukochaną osobą, znajomymi, ale też samemu, gdy lubimy takie wyjazdy.

Zgodnie z najnowszym badaniem Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance zrealizowanym w dniach 4–21 maja 2017 roku przeszło 4,2 miliona Polaków w 2017 roku planowało wybrać się na wakacje za granicę. Z kolei 12,3 miliona zamierza wypoczywać w kraju. Jednocześnie 44% z nas nie miało żadnych wakacyjnych planów.

Wśród osób planujących wakacyjny wyjazd w 2017 roku większość, ponieważ 56% zdecydowało się na samodzielną organizację. 44% wybrało dla siebie imprezę z biura podróży. Większość zdecydowała się na pełen pakiet, czyli dojazd oraz nocleg organizowany przez biuro.

Wśród najczęściej wybieranych kierunków wyjazdów zagranicznych znalazły się: wiosenna-pozyczka

• Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie

• Chorwacja

• Grecja

• Włochy

• Wielka Brytania

• Francja wiosenna-pozyczka

• Niemcy

• Bułgaria

• Węgry

• Portugalia

W porównaniu z 2016 roku mniej osób zdecydowało się na wyjazd do Egiptu oraz do Turcji. Kraje te wypadły poza listę 10 najczęściej wybieranych kierunków wakacyjnych.

Forma wypoczynku preferowana przez większość Polaków to zwiedzanie i wycieczki. Na taką aktywność postawiło aż 88% osób wyjeżdżających za granicę i 70% spędzających wakacje w Polsce. Na drugim miejscu znalazł się wypoczynek na plaży i basenie z wynikami odpowiedni 69% i 58%. Mniej głosów zdobyły piesze wyprawy, nocne imprezy, sport oraz spa.

Ile wydajemy na wakacyjny wyjazd na jedną osobę?

Według badań najmniej kosztują nas wakacje w Polsce – 30% ankietowanych wskazało, że chce wydać na nie mniej niż 1 000 złotych na jedną osobę. W kolei w przypadku wakacji za granicą dominował limit 2 500 – 3 000 złotych na osobę.

Średnio planujemy wydać na wyjazd w Polsce 1 492 złote, natomiast na wyjazd za granicą 2 963 złote.

Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?

Wśród osób, które nie wybierają się na wakacje, a była to niemalże połowa ankietowanych, głównym powodem był brak pieniędzy na wyjazd. Wskazało na niego aż 37% ankietowanych. Jednak w 2016 roku wynik ten wynosił aż 46%, czyli pod tym względem sytuacja Polaków poprawiła się. Eksperci upatrują w tym zasługi programu 500+.

Wśród innych powodów znalazły się między innymi: inne obowiązki, problemy zdrowotne, opieka nad chorymi i niesamodzielnymi członkami rodziny, wydanie pieniędzy na inny cel, na przykład remont mieszkania, a także brak urlopu.

Pożyczka ratalna – szybki sposób na udany wyjazd wakacyjny

Gdy nie masz pieniędzy na wymarzony wakacyjny wyjazd, ale z drugiej strony nie chcesz odkładać go po raz kolejny, dobrym pomysłem może być pożyczka ratalna. Przelicz, na jaki wydatek możesz sobie pozwolić, a następnie wybierz taką pożyczkę, która będzie mogła spełnić twoje wymagania i pozwolić ci na wypoczynek w kraju lub za granicą. Życzymy udanych wakacji!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.