Pożyczka czy debet na koncie – co lepsze?

Pożyczka czy debet na koncie – co lepsze?

Potrzebne dodatkowe pieniądze na wydatki? W takim przypadku najczęściej wybór pada na pożyczkę. Jednak nie jest to jedyny sposób na dodatkowe pieniądze. Możemy również zdecydować się na złożenie wniosku o debet na koncie. Co sprawdzi się wtedy lepiej?

Zarówno pożyczka, jak i debet mają swoje zalety i wady. Różnią się sposobem wnioskowania, wykorzystaniem, spłatą, a także kosztami. Musimy wobec tego pamiętać o tym, że są to inne produkty, chociaż służą jednemu, a mianowicie uzyskaniu dodatkowych pieniędzy na dowolne wydatki.

Czym jest debet na koncie?

Zacznijmy od debetu, ponieważ pożyczka jest dobrze rozumianym terminem, ale tego, czym jest debet, nie wie każdy z nas. Debet powstaje zasadniczo wtedy, gdy jesteśmy winni pieniądze bankowi, ponieważ wypłaciliśmy ich zbyt dużo z naszego konta.

Przykładowo, gdy mamy na koncie 100 złotych i wypłaciliśmy 150 złotych, wtedy jesteśmy w debecie, ponieważ na naszym koncie widnieje saldo -50 złotych. Oczywiście, jest to tylko przykład, ponieważ w takim przypadku zwykle bank nie pozwala na wypłatę pieniędzy, by saldo spadło poniżej zera. Nie jest to możliwe, chyba że będziemy mieli konto z debetem.

Jak działa konto z debetem?

Debet na koncie możemy porównać do szybkiej pożyczki na niewielką sumę, która możemy wziąć w dowolnym momencie i wielokrotnie przez cały czas trwania umowy na tego rodzaju konto z bankiem. Z debetu możemy korzystać, niemniej jednak nie jest to konieczne, gdy nasza sytuacja finansowa jest dobra. wiosenna-pozyczka

W związku z tym wtedy, gdy pojawi się jakiś większy wydatek, a my nie mamy całej sumy na koncie, część możemy pokryć z debetu. Ujemne saldo na koncie pokrywamy kolejnymi wpływami na nasze konto, a opłaty za debet naliczane są według jego wysokości i czasu. Gdy nie zrobimy w danym miesiącu żadnego debetu na koncie, wtedy nie zapłacimy za niego ani grosza.

Kto może mieć konto z debetem?

Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że konto z debetem nie przysługuje automatycznie każdemu klientowi banku. Tutaj musimy spełnić podobne wymogi jak w przypadku pożyczki, czyli powinniśmy mieć odpowiednie dochody, niskie wydatki, powinniśmy być klientem wiarygodnym. Najczęściej bank bierze wtedy pod uwagę nasze obroty na koncie, więc nie musimy dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów.

Najczęściej debet na koncie jest udzielany na dość niskie kwoty – od kilkuset złotych miesięcznie do kilku tysięcy złotych przy osobach osiągających znacznie wyższe dochody.

Debet czy pożyczka – co lepsze?

Gdy zdarza się, że brakuje nam pieniędzy na koncie, debet jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Często jest też tańszy od pożyczek, dlatego korzystanie z niego nie będzie związane z tak wysokimi kosztami. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że regularne korzystanie z debetu także nie jest zbyt dobre – w takiej sytuacji lepiej ograniczyć swoje wydatki.

Poza tym debet nie zawsze sprawdzi się wtedy, gdy potrzebujemy większej sumy na duże wydatki. Wówczas jedynym rozwiązaniem będzie pożyczka ratalna, którą zaciągniemy na odpowiadającą nam kwotę i spłacimy w ratach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.