Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Dochód - co to jest, co się na niego składa?

Dochód - co to jest, co się na niego składa?

Dochód to kwota, którą zarabiamy czy otrzymujemy w inny sposób. Dochody następnie przeznaczamy na różne wydatki, na przykład na zakupy spożywcze, czynsz czy rachunki. Z dochodu możemy również opłacać pożyczki i kredyty. Wobec tego dla banków i dla pozabankowych firm pożyczkowych dochód klientów jest bardzo ważny – to na jego podstawie określa się naszą zdolność kredytową. Co dokładnie składa się na źródła dochodów?

Niektórzy nas zarabiają na podstawie umowy o pracę, inni z kolei mają własne firmy. Są też osoby, które osiągają dochody nie tylko z pracy, ale również z innych źródeł, na przykład wynajmują mieszkania. Dochodem jest również renta, którą otrzymujemy z tytułu niezdolności do pracy, emerytura. Wobec tego źródeł dochodu może być bardzo dużo i pod tym względem każdy z nas jest nieco inny.

Oczywiście, im mamy większe dochody, tym lepiej. Wtedy możemy łatwiej pozwolić sobie na różne wydatki. Jednak z drugiej strony musimy wtedy pamiętać o tym, żeby wydatki te nie były większe od naszych dochodów. Co nam po wysokiej pensji wtedy, gdy jej większość przeznaczana jest na spłatę zadłużenia.

Dlaczego dochody są takie ważne przy zaciąganiu pożyczki?

Gdy chcemy zaciągnąć pożyczkę albo kredyt, musimy najczęściej wykazać swoje źródła dochodów. Nie zawsze jednak jest to konieczne. Warto wskazać, że w przypadku mniejszych pożyczek, na przykład takich jak chwilówki czy niektóre pożyczki gotówkowe w bankach nie musimy przedstawiać dokumentów potwierdzających nasze dochody. Wypisujemy wtedy specjalne oświadczenie, w którym oświadczamy, jakie są nasze źródła dochodów i jak jest ich wysokość. Wskazujemy też na wydatki.

Bankom i firmom pożyczkowym dochody służą do obliczenia naszej zdolności kredytowej. Warto przy tym zaznaczyć, że nie wszystkie dochody traktowane są na równi. Przykładowo, optymalnym sposobem zarobku jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Na niższej pozycji znajdują się z kolei umowy cywilnoprawne jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. Nierzadko przy takich umowach bank czy firma pozabankowa pod uwagę biorą tylko połowę osiąganych dochodów. Również nie zawsze pod uwagę bierze się dochody z programów socjalnych, alimenty, pieniądze otrzymywane z 500+ na dziecko.

Ostateczna zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dochodów oraz wydatków. W związku z tym powinniśmy też we wniosku zaznaczyć, na co wydajemy nasze dochody. Gdy będzie to dość dużo wydatków, wtedy nasza zdolność kredytowa będzie automatycznie niższa, więc pożyczymy także mniejszą sumę.

Duży dochód i niskie wydatki to wysoka pożyczka

Gdy chcesz otrzymać wysoką pożyczkę albo kredyt, w takim przypadku warto zadbać o swoje dochody oraz zmniejszyć wydatki. Możemy wtedy pomyśleć o zmianie pracy, wzięciu dodatkowego etatu, założeniu własnej działalności. Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze dochody te będą wystarczające, aby uzyskać bardzo wysoką sumę. Możemy więc część pieniędzy odłożyć na wkład własny – razem z nim nie musimy pożyczać całej sumy.

Zadbajmy również o zmniejszenie naszych wydatków – obniżenie rachunków, niższe opłaty za utrzymanie domu, okrojenie wydatków na zachcianki. To wszystko sprawi, że będziemy mogli zatrzymać w kieszeni więcej pieniędzy i łatwiej dostać duży kredyt.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.