Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak czytać dokumenty dotyczące pożyczek?

Jak czytać dokumenty dotyczące pożyczek?

Zaciągnięcie pożyczki to obecnie żaden problem. Wystarczy tylko wypisać wniosek i nawet tego samego dnia na koncie lub we własnych rękach możemy mieć potrzebne nam pieniądze. Jedna przy zaciąganiu pożyczek wielu Polaków popełnia ten sam błąd – nie czytamy regulaminów, umów i innych dokumentów. Dlaczego to takie ważne i jak powinniśmy czytać, aby rozczytać wszystko, co najważniejsze?

Nie każdy z nas potrafi rozeznać się w oficjalnych, naszpikowanych różnymi skomplikowanymi terminami pismach. Takiego rodzaju pismem jest również umowa kredytowa czy pożyczkowa wraz z regulaminem.

Wielu z nas po prostu sygnuje te dokumenty, bez zagłębiania się w szczegóły. Jednak możemy wtedy narazić się na niemałe problemy! Gdy sygnujemy dokumenty, zgadzamy się z tym, co znajduje się w ich zapisach. Nierzadko zdarza się, że nie są to zbyt korzystne dla nas warunki.

Poświęć czas na przeczytanie regulaminu i innych dokumentów

Przede wszystkim powinniśmy przeczytać dość dokładnie dokumenty, które podpisujemy. Może odstraszać drobna czcionka, fachowa terminologia, kilka stron, przez które będziemy musieli przebrnąć, ale w ten sposób zmniejszamy ryzyko, że podpiszemy umowę, która nie będzie dla nas zbyt dobra.

Ponadto możemy wtedy sprawdzić szczegóły pożyczki, na przykład jej ogólną wysokość, terminy spłaty, możliwość spłaty pożyczki przed terminem, konsekwencje, jakie grożą nam w przypadku braku terminowej spłaty zadłużenia. jesienna-pozyczka

Obecnie wiele banków oraz instytucji pozabankowych publikuje wzory umów oraz regulaminy i inne dokumenty na swoich stronach internetowych. Możemy wtedy zapoznać się z nimi jeszcze przed wysłaniem wniosku o pożyczkę.

Gdzie szukać pomocy w rozczytaniu umowy i regulaminu?

Zdarza się jednak, że rozczytanie wszystkich zapisów znajdujących się w umowie i regulaminie pożyczki nie jest takie proste, jak może się wydawać. W takim przypadku nie powinniśmy rezygnować z czytania i podpisywać dokumentu. Warto zwrócić się po pomoc.

Możemy zapytać kogoś z członków rodziny, aby pomógł nam w zrozumieniu zapisów umowy. Również możemy udać się do specjalistów świadczących darmową pomoc prawną oraz możemy wybrać pomoc tego rodzaju za opłatą – nie każdy spełnia warunki do uzyskania darmowej pomocy w zakresie prawa.

Gdy czegoś nie rozumiemy, możemy też skopiować fragmenty umów i umieścić je na forach internetowych poświęconych finansom. Być może pomogą nam wtedy ich użytkownicy? Pamiętajmy jednak o tym, żeby w przypadku wypisanej już umowy koniecznie zasłonić nasze dane osobowe i adresowe.

Czytelniejsze dokumenty coraz bliżej?

Coraz więcej banków i pożyczkowych firm pozabankowych wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom klientów i przygotowuje zrozumiałe i łatwe w odczytaniu dokumenty. Są one wówczas pisane językiem prostym, ale jednocześnie zawierają wszystkie kluczowe informacje.

Najczęściej są też atrakcyjnie sformatowane – mają różne podpunkty, pytania i odpowiedzi, najważniejsze informacje zaznaczane są kolorem. Wtedy w takiej umowie możemy łatwiej znaleźć ważne dane i przeczytać ją szybko, prosto i wygodnie. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.