Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ile kosztuje wychowanie dziecka do 18 roku życia?

Ile kosztuje wychowanie dziecka do 18 roku życia?

Wielu rodziców nie podlicza kosztów związanych z wychowaniem dziecka – po prostu wydajemy pieniądze na to, co jest nam potrzebne. Jednak eksperci policzyli, z jakimi kwotami musimy się liczyć. Według nich wychowanie dziecka aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości może wynieść 194 tysiące złotych, a aż momentu obronienia przez niego dyplomu może wynieść nawet około 260 tysięcy złotych!

Zgodnie z danymi GUS w Polsce żyje około 5 milionów dzieci i młodzieży, z czego 3 miliony to osoby do 18. roku życia, z kolei 2 miliony to osoby w wieku od 18. roku życia do 24. roku życia będące na utrzymaniu rodziców. Tylko około 440 tysięcy z nich zarabia na swoje utrzymanie.

Koszty związane z utrzymaniem dziecka

Wydatki na dziecko rozpoczynają się najczęściej jeszcze zanim przyjdzie ono na świat. Rodzice urządzają pokoik dziecięcy, kupują wyprawkę. Już wtedy wydajemy pierwsze pieniądze na nowego członka rodziny. Potem wydatki kumulują się coraz bardziej zgodnie z zasadą, że im dziecko starsze, tym większe są jego finansowe potrzeby.

Gdy maluch zaczyna chodzić do przedszkola, a potem do szkoły, wydatki są już dość poważne. Chociaż obecnie maluchy często otrzymują darmowe podręczniki, to jednak nie oznacza to, że nauka nie jest związana z żadnymi wydatkami. Rodzice muszą zakupić ubrania, opłacić wyposażenie szkolne jak plecak czy artykuły plastyczne. Często dochodzą do tego też koszty dojazdów i obiadów w szkole.

Oczywiście, jednoczenie rodzice muszą płacić za wyżywienie dziecka, jego higienę, leczenie, rozrywkę. To powoduje, że miesięczne koszty utrzymania coraz to większego dziecka są naprawdę niemałe. jesienna-pozyczka

Jak wspomnieliśmy na wstępie, utrzymanie jednego dziecka do 18. roku życia kosztuje rodzica przeciętnie 194 000 złotych. Z kolei w przypadku studentów, koszt ten może wynieść nawet 260 000 złotych. To koszt, który może być porównany do kupna mieszkania w dużym mieście!

W większych rodzinach koszt utrzymania dziecka maleje

Warto jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku rodzin mających co najmniej dwójkę dzieci koszty utrzymania jednego dziecka maleją.

Rodziny z dwójką dzieci przeznaczają na opiekę około 310 000 złotych do 18. roku życia dzieci, natomiast wtedy, gdy latorośle pójdą na studia, koszt wyniesie około 414 000 złotych na dwójkę.

Przy trójce dzieci koszty są jeszcze niższe. Wówczas koszt utrzymania trójki dzieci do 18. roku życia szacowany jest na 375 000 złotych, z kolei w przypadku wsparcia finansowanego dzieci także w okresie studiów – ogólny koszt to 498 000 złotych.

Dzieci to duży koszt

Podsumowując, wychowanie dziecka do pełnoletniości może być nie lada wyzwaniem dla domowego budżetu. Oczywiście, powyższe sumy rozłożone są na dość długi okres, co powoduje, że nie są tak mocno odczuwalne w domowym budżecie. Podane sumy są też uśrednione, co oznacza, że w wielu rodzinach koszty te są niższe.

Obecnie sytuacja wielu rodziców jest także prostsza dzięki programowi 500+, niemniej jednak czasami nawet taka pomoc finansowa od Państwa nie jest wystarczająca do pokrycia wszystkich pojawiających się wydatków. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.