Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Szybka pożyczka to doskonały sposób na doładowanie portfela potrzebnymi środkami. Jednak pożyczenie pieniędzy wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z jakim wydatkiem będziemy musieli się wtedy liczyć?

Na koszty pożyczki składa się wiele różnych elementów – są to zarówno koszty stałe, jak i zmienne, które w trakcie spłaty pożyczki mogą się zmieniać. Wobec tego przed skorzystaniem z danej oferty musimy zawsze dobrze się jej przypatrzeć, aby mieć pewność, że wybraliśmy najlepszą.

Dobra pożyczka ratalna czy chwilówka nie powinna być droga. Dlatego musimy zawsze dokładnie przyjrzeć się jej kosztom. Aktualnie zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom swoich klientów i najczęściej nie ukrywają kosztów pożyczkowych. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy ufać ofertom w pełni – najlepiej zawsze zagłębić się w szczegóły umowy oraz tabele opłat.

Na koszty pożyczki składają się:

• oprocentowanie

• prowizja wiosenna-pozyczka

• opłaty przygotowawcze

• opłaty za rozpatrzenie wniosku

• ubezpieczenie

Oczywiście, nie zawsze każda firma pożyczkowa czy bank stosują wszystkie te opłaty. Do dyspozycji mamy obecnie szeroką gamę ofert, więc warto sprawdzić, gdzie będziemy mogli otrzymać pożyczkę bez przepłacania. W tym pomogą nam specjalne rankingi i porównywarki, które na jednej stronie prezentują po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ofert.

Specjalne kalkulatory pożyczkowe możemy też znaleźć na stronach internetowych pożyczkodawców – są one łatwe w obsłudze i możemy wtedy od razu podliczyć, z jakimi kosztami musimy się liczyć.

Koszty pożyczki znajdziesz w umowie

Gdy wybierzemy już pożyczkę, z której będziemy chcieli skorzystać, zawsze zapoznajmy się z umową. Teraz możemy przeczytać umowę często od razu na stronie internetowej banku czy firmy pożyczkowej, jeszcze bez potrzeby wysyłania wniosku. wiosenna-pozyczka

Oczywiście, dokładnie przeczytajmy też umowę do naszej pożyczki przed jej sygnowaniem. Znajdziemy w niej informacje dotyczące kosztów pożyczki. Jeżeli jest to pożyczka ratalna, wtedy w umowie powinien znajdować się harmonogram spłaty. Także dokładnie zapoznajmy się z kosztami, które zostały wyszczególnione powyżej – również muszą być one zawarte w umowie.

Nie zapominajmy też o dodatkowych opłatach, które mogą pojawić się wtedy, gdy nie spłacimy pożyczki w terminie. Zaliczają się do nich odsetki za opóźnienie w spłacie, a także opłaty w postępowaniu upominawczym, na przykład za monity listowe. Niestety, takie koszty mogą być naprawdę wysokie, dlatego pamiętajmy o tym, aby spłacać swoje zobowiązania terminowo.

Sprawdź koszty pożyczki w Aasa Polska już teraz!

Jeżeli chcesz skorzystać z szybkiej pożyczki na jasnych zasadach, zapraszamy do Aasa Polska. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną pożyczkę w kwocie do 10 000 złotych z możliwością rozłożenia na 24 comiesięczne raty. Nasza pożyczka jest dostępna na bardzo dogodnych warunkach – całkowicie on-line.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile będziesz musieć zwrócić w związku z zaciągniętą pożyczkę, skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie głównej – od razu zobaczysz wszystkie koszty. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.