Mrozi Cię myśl o zimowych wydatkach? Weź pożyczkę online i nie rezygnuj ze swoich planów!

Sprawdź!

Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Ile naprawdę kosztuje pożyczka?

Szybka pożyczka to doskonały sposób na doładowanie portfela potrzebnymi środkami. Jednak pożyczenie pieniędzy wiąże się z dodatkowymi kosztami. Z jakim wydatkiem będziemy musieli się wtedy liczyć?

Na koszty pożyczki składa się wiele różnych elementów – są to zarówno koszty stałe, jak i zmienne, które w trakcie spłaty pożyczki mogą się zmieniać. Wobec tego przed skorzystaniem z danej oferty musimy zawsze dobrze się jej przypatrzeć, aby mieć pewność, że wybraliśmy najlepszą.

Dobra pożyczka ratalna czy chwilówka nie powinna być droga. Dlatego musimy zawsze dokładnie przyjrzeć się jej kosztom. Aktualnie zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom swoich klientów i najczęściej nie ukrywają kosztów pożyczkowych. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy ufać ofertom w pełni – najlepiej zawsze zagłębić się w szczegóły umowy oraz tabele opłat.

Na koszty pożyczki składają się:

• oprocentowanie

• prowizja zimowa pożyczka online

• opłaty przygotowawcze

• opłaty za rozpatrzenie wniosku

• ubezpieczenie

Oczywiście, nie zawsze każda firma pożyczkowa czy bank stosują wszystkie te opłaty. Do dyspozycji mamy obecnie szeroką gamę ofert, więc warto sprawdzić, gdzie będziemy mogli otrzymać pożyczkę bez przepłacania. W tym pomogą nam specjalne rankingi i porównywarki, które na jednej stronie prezentują po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ofert.

Specjalne kalkulatory pożyczkowe możemy też znaleźć na stronach internetowych pożyczkodawców – są one łatwe w obsłudze i możemy wtedy od razu podliczyć, z jakimi kosztami musimy się liczyć.

Koszty pożyczki znajdziesz w umowie

Gdy wybierzemy już pożyczkę, z której będziemy chcieli skorzystać, zawsze zapoznajmy się z umową. Teraz możemy przeczytać umowę często od razu na stronie internetowej banku czy firmy pożyczkowej, jeszcze bez potrzeby wysyłania wniosku. zimowa pożyczka online

Oczywiście, dokładnie przeczytajmy też umowę do naszej pożyczki przed jej sygnowaniem. Znajdziemy w niej informacje dotyczące kosztów pożyczki. Jeżeli jest to pożyczka ratalna, wtedy w umowie powinien znajdować się harmonogram spłaty. Także dokładnie zapoznajmy się z kosztami, które zostały wyszczególnione powyżej – również muszą być one zawarte w umowie.

Nie zapominajmy też o dodatkowych opłatach, które mogą pojawić się wtedy, gdy nie spłacimy pożyczki w terminie. Zaliczają się do nich odsetki za opóźnienie w spłacie, a także opłaty w postępowaniu upominawczym, na przykład za monity listowe. Niestety, takie koszty mogą być naprawdę wysokie, dlatego pamiętajmy o tym, aby spłacać swoje zobowiązania terminowo.

Sprawdź koszty pożyczki w Aasa Polska już teraz!

Jeżeli chcesz skorzystać z szybkiej pożyczki na jasnych zasadach, zapraszamy do Aasa Polska. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną pożyczkę w kwocie do 10 000 złotych z możliwością rozłożenia na 24 comiesięczne raty. Nasza pożyczka jest dostępna na bardzo dogodnych warunkach – całkowicie on-line.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, ile będziesz musieć zwrócić w związku z zaciągniętą pożyczkę, skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie głównej – od razu zobaczysz wszystkie koszty. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 76,71%. Rata miesięczna od 249,07 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna): 11,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 754,03 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 764,03 zł, prowizja – 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to
8 754,03 zł. Stan na dzień 05.01.2022 r.  

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 70,81%. Rata miesięczna od 340,67 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 11,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 275,74 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1088,74 zł, prowizja 5 187,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 975,74 zł. Stan na dzień 05.01.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo. 

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.