Pożyczka – czy wystarczy jedynie dowód?

Pożyczka – czy wystarczy jedynie dowód?

Pożyczka jedynie na dowód? Obecnie to możliwe. Jednak sam dokument nie jest tutaj jedynym wymogiem. Banki i firmy pożyczkowe stosują też inne warunki, które musimy spełnić, aby skorzystać z takich pożyczek.

Otrzymanie pożyczki nie jest obecnie żadną trudnością. Możemy zrobić to nawet przez internet i bez wychodzenia z domu. Pożyczka ratalna na dowód jest dzisiaj coraz popularniejsza. Wynika to głównie z gwarantowanego przez nie komfortu, ale również wybierają je te osoby, które nie są w stanie całkowicie spełnić bardziej wyśrubowanych wymogów, na przykład dotyczących dostarczenia zaświadczenia o zarobkach.

Z pożyczek na dowód skorzystamy nie tylko w firmach pożyczkowych, które najczęściej kojarzone są z takimi ofertami, ale również w bankach. Jakie wymogi musimy wówczas spełnić, by doładować swój portfel dodatkową gotówką?

Pożyczka na dowód, czyli jaka?

Oczywiście, podstawowym dokumentem, którego będziemy potrzebowali do pożyczki gotówkowej tego rodzaju, jest dowód osobisty. To on jest dokumentem pozwalającym na identyfikację pożyczkobiorcy. Oczywiście, dowód powinien być ważny. Gdy jego data ważności już się zakończyła, wtedy wniosek o pożyczkę będzie odrzucony.

Pożyczka na dowód to pożyczka na oświadczenie, czyli nie musimy dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających nasze dochody. To duże udogodnienie, ponieważ czasami ich zdobycie zajmuje kilka dni. Ponadto nie każdy z nas osiąga regularne dochody z tytułu umowy o pracę, dlatego pożyczki na dowód chętnie wybierane są też przez osoby pracując na umowy cywilnoprawne, mające własny biznes. We wniosku zaznaczamy wtedy, jakie jest nasze źródło dochodów. wiosenna-pozyczka

Ponadto bardzo ważnym warunkiem do spełnienia przy pożyczce na dowód jest pozytywna historia kredytowa w bazach takich jak BIK czy BIG. Gdy w przeszłości spłacaliśmy pożyczki i kredyty na czas, wówczas nie będziemy mieli żadnych trudności z otrzymaniem środków. W przeciwnym przypadku albo nie otrzymamy pożyczki w ogóle, albo będzie ona opiewała na mniejszą sumę niż wnioskowana.

Gdzie po pożyczkę na dowód?

Jeżeli potrzebujesz szybkiej pożyczki na dowód, w takim przypadku możesz zarówno skorzystać z usług firm pozabankowych, jak i z banków, które także przygotowały taką ofertę dla klientów. Do dyspozycji mamy wiele propozycji – warto zapoznać się z różnymi z nich.

W bankach pożyczki na dowód oferowane są na takich zasadach, jak wyszczególnione powyżej. Pozytywna historia kredytowa jest tu kluczowa, a jeżeli nie mamy jej w ogóle, na przykład nigdy nie zaciągaliśmy pożyczki czy kredytu, możemy jednak spotkać się z odmową.

W firmach pożyczkowych możemy otrzymać zarówno chwilówkę, jak i pożyczkę ratalną. Gdy potrzebujemy większej sumy, w takim przypadku lepsza będzie pożyczka ratalna, ponieważ wtedy zadłużenie możemy rozłożyć na dogodne w spłacie raty. Firmy pożyczkowe pozwalają też na łatwe wzięcie pożyczki na dowód. Wniosek możemy złożyć całkowicie przez internet – w ten sposób środki otrzymamy błyskawicznie.

Gdy potrzebujesz szybkiej pożyczki on-line, zapraszamy do Aasa Polska – z nami szybko podreperujesz swój budżet!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.