Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Co ma wpływ na wysokość raty pożyczki?

Co ma wpływ na wysokość raty pożyczki?

Jeżeli chcemy wziąć pożyczkę, najlepiej wybrać taką na raty. Aktualnie możemy zaciągać pożyczki ratalne nie tylko w bankach, ale również w firmach pozabankowych. To szybki i wygodny sposób na dodatkowe pieniądze na dowolny cel.

Gdy zaciągamy pożyczkę ratalną, często mamy możliwość samodzielnego ustawienia wysokości raty, aby dopasować ją indywidualnie do swoich potrzeb i możliwości. Ze specjalnego kalkulatora pozwalającego na podliczenie kosztów pożyczki można skorzystać między innymi na naszej stronie internetowej Aasa Polska – wystarczy tylko wprowadzić kwotę oraz czas spłaty, aby dowiedzieć się, ile będziemy musieli oddać.

Wysokość raty zależna jest wobec tego głównie od kwoty, która została pożyczona, a także od tego, w jakim okresie zamierzamy ją oddać. Nie są to jednak jedyne czynniki, które wpływają na wysokość raty.

Co składa się na ratę pożyczki?

Jeśli zaciągamy pożyczkę, zobowiązujemy się do oddania nie tylko samego kapitału, ale również dodatkowych kosztów pożyczkowych dla banku czy firmy pożyczkowej. Zaliczają się do nich głównie oprocentowanie, prowizja oraz opłaty dodatkowe, w tym opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, ubezpieczenie, jeżeli zostało wykupione.

W związku z powyższym rata pożyczki składa się z dwóch części, a mianowicie raty kapitałowej oraz raty odsetkowej. Wysokość raty kapitałowej i odsetkowej jest zależna od tego, czy wybraliśmy pożyczkę z ratami stałymi czy malejącymi.

Wysokość raty a stopy procentowe i WIBOR

Warto przy tym wskazać, że wysokość raty może się zmieniać. Dotyczy to przede wszystkim pożyczek udzielanych na dłuższe okresy, na przykład hipotecznych. Wtedy zmiany wynikają głównie z poziomu stóp procentowych, a dokładnie wskaźnika WIBOR.

Jeżeli jest on niski, wtedy oprocentowanie pożyczki spada, co powoduje, że płacimy niższe raty, natomiast jeżeli stopy procentowe i WIBOR idą w górę, także wraz z nimi więcej kosztuje nas kredyt, co przekłada się na wysokość raty.

Kredyty walutowe

W przypadku posiadania kredytu walutowego, na przykład we frankach szwajcarskich, wysokość raty zależna jest także od kursu walutowego. W związku z tym rata zmienia się zwykle co miesiąc, ponieważ kursy walut są płynne i stale się zmieniają.

Jak płacić niskie raty?

Jeżeli chcesz wziąć pożyczkę i nie chcesz płacić wysokich rat, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim wyszukaj atrakcyjną ofertę, która nie będzie związana z wysokimi kosztami – patrz przy tym nie tylko na samo oprocentowanie pożyczki, ale również na koszty dodatkowe, które wskazaliśmy powyżej. Możemy posłużyć się także wskaźnikiem RRSO – rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, która włącza nie tylko oprocentowanie nominalne, ale i dodatkowe koszty. RRSO jest pomocne w porównywaniu różnych pożyczek.

Oczywiście, im dłuższy okres spłaty, tym niższe raty będziemy płacić. Pamiętajmy jednak o tym, że dłuższy okres spłaty to więcej kosztów, dlatego bardziej opłaca się brać pożyczki na krótsze terminy. Nie przesadzajmy jednak z ich wysokością, aby zmieściły się w naszych możliwościach finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.