Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka – kiedy warto brać ją od pośrednika?

Pożyczka – kiedy warto brać ją od pośrednika?

Gdy poszukujemy dobrej pożyczki, możemy udać się do pośrednika, czyli doradcy finansowego, który zajmuje się doradzaniem w doborze najlepszych produktów finansowych. Zwykle doradców kojarzymy z zaciąganiem kredytów hipotecznych, ale również taki specjalista będzie mógł poradzić nam w doborze pożyczek gotówkowych. Czy warto skorzystać z jego usług?

Pośrednicy działają obecnie na terenie całego kraju. Najczęściej mają własne biura, w których oferują swoje usługi, ale niektórzy dojeżdżają również do klientów, na przykład do domu czy do pracy. Pośrednicy finansowi działają podobnie jak agenci ubezpieczeniowi. Współpracują z wieloma bankami i firmami pożyczkowymi i na podstawie ich ofert są w stanie zaproponować klientowi taką, która będzie mogła spełnić jego oczekiwania.

Oczywiście, od razu pojawia się pytanie – czy pośrednik jest osobą godną zaufania? Czy poleci nam rzeczywiście najlepszą ofertę, a nie taką, na której najwięcej zarobki? Czy nie zatai przed nami ważnych informacji związanych z pożyczką lub innym produktem finansowym? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

W czym pomoże pośrednik?

Usługi pośrednika przede wszystkim pozwalają jego klientowi na zapoznanie się z różnymi ofertami finansowymi, na przykład pożyczkami gotówkowymi. Pośrednik na podstawie przekazanych mu informacji dotyczących oczekiwań klienta będzie mógł zaproponować najczęściej kilka najlepszych ofert, które będą mogły je spełnić.

Pośrednik zajmie się również kwestiami formalnymi związanymi z uzyskaniem pożyczki czy kredytu. Przeprowadzi badanie zdolności kredytowej, aby dowiedzieć się, z jakiej oferty będzie można skorzystać. Również przygotuje wniosek za klienta oraz przekaże go do wyselekcjonowanych instytucji. Nie musi być to jeden wniosek, ale może być to również kilka wniosków, aby dowiedzieć się, gdzie skorzystanie z oferty będzie możliwe.

Czy mogę zaufać pośrednikowi?

Doradcy pośredniczącemu między klientem a bankiem lub firmą pożyczkową możemy zaufać, ale tylko wtedy, gdy wybierzemy osobę, która w tej dziedzinie jest rzetelna, ma pozytywne opinie, jest poważana. Obecnie doradcą może zostać praktycznie każdy, co powoduje, że pracę podejmują również osoby bez szerokiej wiedzy w tej dziedzinie.

Warto więc zapytać znajomych, czy mogą polecić jakiegoś pośrednika, który zna się na rzeczy. Opinie możemy znaleźć również przez internet.

Czy usługi pośrednika są darmowe?

Najczęściej tak, nie musimy płacić niczego za doradztwo, nawet jeżeli z danej oferty nie skorzystamy. Wynika to z faktu, że pośrednik zarabia prowizję od udzielonych pożyczek czy od sprzedaży innych produktów finansowych. W związku z tym klienci nie muszą ponosić wtedy żadnych dodatkowych kosztów.

Z drugiej strony pojawia się jednak obawa, że pośrednik nie będzie na tyle rzetelny, że poleci nam najlepszą ofertę, ale taką, która będzie dla niego najkorzystniejsza. Dlatego doradcom nie powinniśmy ufać na sto procent i zawsze samemu zagłębić się w zaproponowane oferty i porównać je ze sobą – w końcu ostateczna decyzja zawsze zależy od nas.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.