Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak zmniejszyć koszty utrzymania domu?

Jak zmniejszyć koszty utrzymania domu?

Utrzymanie domu to zawsze stałe koszty, które mogą być bardzo wysokie i znacznie obciążać domowy budżet. Warto jest zawsze szukać takich rozwiązań, które pozwalają na ograniczenie kosztów utrzymania domu. Ograniczenie kosztów stałych w domowym budżecie to zawsze znaczne zwiększenie elastyczności w korzystaniu z uzyskiwanych dochodów.

Do jednych z największych kosztów przy utrzymaniu domu można zaliczyć koszty związane z korzystaniem z różnych rodzajów energii. Jednym z rodzajów energii, który może generować duże koszty jest energia cieplna. Gdy chce się ograniczyć wydatki na energię cieplną warto o tym myśleć już na etapie budowania domu.

Zdecydować można się na lepsze rozwiązania izolacyjne domu, co pozwala na ograniczenie utraty ciepła przez budynek. W większości przypadków pozwala to na znaczne ograniczenie stałych kosztów związanych z energią ciepną. Warto również rozważyć wykonanie prac budowlanych, które pozwalają na zwiększenie walorów izolacyjnych w domu.

Jest to szczególnie wskazane w starszych domach pod kątem technologii budowlanych stosowanych do ich wykonania. Bardzo często jednorazowa inwestycja w lepszą izolację domu może zwrócić się w przyszłości w ramach znacznego ograniczenia kosztów korzystania z energii cieplnej.

Energia elektryczna

Wydatki na energię elektryczną zależą między innymi od ilości wykorzystywanych urządzeń w domu, a także od umowy podpisanej z dostawcą prądu. W kontekście umowy z dostawcami prądu można zawsze wybrać takie warunki na umowie, które pozwalają na korzystanie z nieco niższych kosztów energii elektrycznej. jesienna-pozyczka

Dotyczy to szczególnie osób, które przebywają w domu w określonym czasie w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. W przypadku osób aktywnych najczęściej nie przebywa się w domu w okresie przedpołudniowym.

Wówczas można wybierać takie taryfy w umowach z dostawcami prądu, które pozwalają na korzystanie z niższych cen energii wieczorem czy nocą. Warto jest sprawdzić oraz porównać oferty różnych firm dostarczających prąd, co pozwala na wybranie takich, które są w stanie zapewnić oszczędności.

Ograniczenie zużycia energii

Ważne jest również dbanie o ograniczanie zużycia energii zarówno elektrycznej, cieplnej jak też wody. Oszczędzanie energii nie musi wcale wpływać na komfort użytkowania domu.

Najczęściej nie myśli się o tym jak użytkowane są poszczególne rodzaje energii. Dbanie o wyłączanie urządzeń, których się nie używa czy też zakup zmywarki pozwalają najczęściej na ograniczenie wydatków na użytkowanie poszczególnych rodzajów energii. Warto w tym względzie zapoznać się zarówno z poradami specjalistów jak też z rozwiązaniami stosowanymi przez innych użytkowników w kontekście oszczędzania energii.

Obecnie można takie informacje znaleźć za pośrednictwem specjalistycznych stron internetowych. Wynika to między innymi z tego, że ze względów ekologicznych również rządy i instytucje europejskie wspierają oszczędzanie energii. Skorzystanie z poszczególnych porad pozwala na ograniczenie stałych kosztów związanych z użytkowaniem energii, która jest jednym z największych kosztów użytkowania domu, na który ma się wpływ.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.