Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak zmniejszyć koszty utrzymania domu?

Jak zmniejszyć koszty utrzymania domu?

Utrzymanie domu to zawsze stałe koszty, które mogą być bardzo wysokie i znacznie obciążać domowy budżet. Warto jest zawsze szukać takich rozwiązań, które pozwalają na ograniczenie kosztów utrzymania domu. Ograniczenie kosztów stałych w domowym budżecie to zawsze znaczne zwiększenie elastyczności w korzystaniu z uzyskiwanych dochodów.

Do jednych z największych kosztów przy utrzymaniu domu można zaliczyć koszty związane z korzystaniem z różnych rodzajów energii. Jednym z rodzajów energii, który może generować duże koszty jest energia cieplna. Gdy chce się ograniczyć wydatki na energię cieplną warto o tym myśleć już na etapie budowania domu.

Zdecydować można się na lepsze rozwiązania izolacyjne domu, co pozwala na ograniczenie utraty ciepła przez budynek. W większości przypadków pozwala to na znaczne ograniczenie stałych kosztów związanych z energią ciepną. Warto również rozważyć wykonanie prac budowlanych, które pozwalają na zwiększenie walorów izolacyjnych w domu.

Jest to szczególnie wskazane w starszych domach pod kątem technologii budowlanych stosowanych do ich wykonania. Bardzo często jednorazowa inwestycja w lepszą izolację domu może zwrócić się w przyszłości w ramach znacznego ograniczenia kosztów korzystania z energii cieplnej.

Energia elektryczna

Wydatki na energię elektryczną zależą między innymi od ilości wykorzystywanych urządzeń w domu, a także od umowy podpisanej z dostawcą prądu. W kontekście umowy z dostawcami prądu można zawsze wybrać takie warunki na umowie, które pozwalają na korzystanie z nieco niższych kosztów energii elektrycznej.

Dotyczy to szczególnie osób, które przebywają w domu w określonym czasie w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. W przypadku osób aktywnych najczęściej nie przebywa się w domu w okresie przedpołudniowym.

Wówczas można wybierać takie taryfy w umowach z dostawcami prądu, które pozwalają na korzystanie z niższych cen energii wieczorem czy nocą. Warto jest sprawdzić oraz porównać oferty różnych firm dostarczających prąd, co pozwala na wybranie takich, które są w stanie zapewnić oszczędności.

Ograniczenie zużycia energii

Ważne jest również dbanie o ograniczanie zużycia energii zarówno elektrycznej, cieplnej jak też wody. Oszczędzanie energii nie musi wcale wpływać na komfort użytkowania domu.

Najczęściej nie myśli się o tym jak użytkowane są poszczególne rodzaje energii. Dbanie o wyłączanie urządzeń, których się nie używa czy też zakup zmywarki pozwalają najczęściej na ograniczenie wydatków na użytkowanie poszczególnych rodzajów energii. Warto w tym względzie zapoznać się zarówno z poradami specjalistów jak też z rozwiązaniami stosowanymi przez innych użytkowników w kontekście oszczędzania energii.

Obecnie można takie informacje znaleźć za pośrednictwem specjalistycznych stron internetowych. Wynika to między innymi z tego, że ze względów ekologicznych również rządy i instytucje europejskie wspierają oszczędzanie energii. Skorzystanie z poszczególnych porad pozwala na ograniczenie stałych kosztów związanych z użytkowaniem energii, która jest jednym z największych kosztów użytkowania domu, na który ma się wpływ.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.