Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Wydajesz więcej niż zarabiasz? Jak to zmienić?

Wydajesz więcej niż zarabiasz? Jak to zmienić?

Gdy wydaje się więcej pieniędzy niż się zarabia może to stanowić poważny problem szczególnie w dłuższym okresie czasu. Warto jest decydować się wówczas na takie planowanie wydatków, które pozwala na ograniczenie części wydatków. Najlepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na szczegółową analizę sposobu wydatkowania środków finansowych.

Decydując się na ograniczenie regularnych wydatków bardzo ważne jest odpowiednie planowanie domowego budżetu. Takie planowanie pozwala na ograniczenie niepotrzebnych wydatków.

Wiele osób wydaje nadmierne środki finansowe w ramach wydatków instynktownych gdzie decyzja o zakupach produktów podejmowana jest bezpośrednio w sklepach. Warto jest tego rodzaju wydatki ograniczyć do minimum. Najczęściej pozwala to zmniejszyć część wydatków w skali miesiąca.

Gdy chce się odpowiednio kontrolować wydatki niezbędne jest ich planowanie. W tym celu warto prowadzić rachunki, które pozwalają na regularne sprawdzanie wydatków, a także na analizowanie wydatków po pewnym czasie. Pozwala to również poznać własne przyzwyczajenia zakupowe, które następnie można modyfikować w celu zmniejszenia regularnych wydatków.

Drobne wydatki

Regularne a drobne wydatki potrafią w skali miesiąca urosnąć do bardzo dużych sum. Jednocześnie ograniczenie takich wydatków jest najłatwiejsze. Decydować można się między innymi na ograniczenie żywienia się na mieście, które jest znacznie bardziej kosztowne niż żywienie się w domu. jesienna-pozyczka

Przy zakupach żywności znacznie lepszym rozwiązaniem jest realizowanie większych zakupów w jednym sklepie, ale odpowiednio zaplanowanych. Wówczas można kupować jedynie naprawdę potrzebne produkty żywnościowe, co między innymi pozwala ograniczyć wydatki na niepotrzebne produkty.

Marnowanie żywności jest u wielu osób jednym z problemów wpływających na niepotrzebnie rosnące koszty życia. Gdy planuje się regularne zakupy między innymi żywności można znacznie ograniczyć regularne wydatki na żywność, a także marnowanie się jedzenia.

Kontrolowanie wydatków stałych

Ważne jest również by poddać analizie stałe koszty. Zdarza się, że można ograniczyć koszty opłat za dom czy mieszkanie poprzez odpowiednie korzystanie z poszczególnych rodzajów energii. Oszczędności energii wcale nie muszą wpływać na komfort użytkowania domu czy mieszkania.

Można również szukać znacznie korzystniejszych umów z dostawcami poszczególnych rodzajów energii. Dotyczy to również innych usług jak usługi telefoniczne, telewizyjne, internetowe. Warto wybierać optymalne rozwiązania, szukać promocyjnych umów, co pozwala na zapewnienie ograniczenia stałych kosztów. Warto również przemyśleć wszystkie te usługi, z których się korzysta, a które nie są niezbędne. Zdarza się, że można znaleźć takie wydatki, które nie są zupełnie potrzebne. Ograniczenie takich wydatków pozwala na przyniesienie długoterminowych korzyści.

Generalnie ograniczenie stałych kosztów jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie nadmiernych wydatków. Pozwala to na zapewnienie zmniejszenia wydatków przekraczających regularnie uzyskiwane dochody.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.