Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Wydajesz więcej niż zarabiasz? Jak to zmienić?

Wydajesz więcej niż zarabiasz? Jak to zmienić?

Gdy wydaje się więcej pieniędzy niż się zarabia może to stanowić poważny problem szczególnie w dłuższym okresie czasu. Warto jest decydować się wówczas na takie planowanie wydatków, które pozwala na ograniczenie części wydatków. Najlepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na szczegółową analizę sposobu wydatkowania środków finansowych.

Decydując się na ograniczenie regularnych wydatków bardzo ważne jest odpowiednie planowanie domowego budżetu. Takie planowanie pozwala na ograniczenie niepotrzebnych wydatków.

Wiele osób wydaje nadmierne środki finansowe w ramach wydatków instynktownych gdzie decyzja o zakupach produktów podejmowana jest bezpośrednio w sklepach. Warto jest tego rodzaju wydatki ograniczyć do minimum. Najczęściej pozwala to zmniejszyć część wydatków w skali miesiąca.

Gdy chce się odpowiednio kontrolować wydatki niezbędne jest ich planowanie. W tym celu warto prowadzić rachunki, które pozwalają na regularne sprawdzanie wydatków, a także na analizowanie wydatków po pewnym czasie. Pozwala to również poznać własne przyzwyczajenia zakupowe, które następnie można modyfikować w celu zmniejszenia regularnych wydatków.

Drobne wydatki

Regularne a drobne wydatki potrafią w skali miesiąca urosnąć do bardzo dużych sum. Jednocześnie ograniczenie takich wydatków jest najłatwiejsze. Decydować można się między innymi na ograniczenie żywienia się na mieście, które jest znacznie bardziej kosztowne niż żywienie się w domu.

Przy zakupach żywności znacznie lepszym rozwiązaniem jest realizowanie większych zakupów w jednym sklepie, ale odpowiednio zaplanowanych. Wówczas można kupować jedynie naprawdę potrzebne produkty żywnościowe, co między innymi pozwala ograniczyć wydatki na niepotrzebne produkty.

Marnowanie żywności jest u wielu osób jednym z problemów wpływających na niepotrzebnie rosnące koszty życia. Gdy planuje się regularne zakupy między innymi żywności można znacznie ograniczyć regularne wydatki na żywność, a także marnowanie się jedzenia.

Kontrolowanie wydatków stałych

Ważne jest również by poddać analizie stałe koszty. Zdarza się, że można ograniczyć koszty opłat za dom czy mieszkanie poprzez odpowiednie korzystanie z poszczególnych rodzajów energii. Oszczędności energii wcale nie muszą wpływać na komfort użytkowania domu czy mieszkania.

Można również szukać znacznie korzystniejszych umów z dostawcami poszczególnych rodzajów energii. Dotyczy to również innych usług jak usługi telefoniczne, telewizyjne, internetowe. Warto wybierać optymalne rozwiązania, szukać promocyjnych umów, co pozwala na zapewnienie ograniczenia stałych kosztów. Warto również przemyśleć wszystkie te usługi, z których się korzysta, a które nie są niezbędne. Zdarza się, że można znaleźć takie wydatki, które nie są zupełnie potrzebne. Ograniczenie takich wydatków pozwala na przyniesienie długoterminowych korzyści.

Generalnie ograniczenie stałych kosztów jest jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie nadmiernych wydatków. Pozwala to na zapewnienie zmniejszenia wydatków przekraczających regularnie uzyskiwane dochody.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.