Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Jeśli chce się oszczędzać na przyszłość dziecka najlepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na rozpoczęcie takich oszczędności zaraz po urodzeniu się dziecka. Wówczas ma się długi czas, w którym można gromadzić kapitał na studia dziecka czy na start w życiu, co znaczenie ułatwia regularne oszczędzanie. Istotne jest również wybranie odpowiednich form oszczędzania.

Regularne oszczędzanie jest bezpieczną formą oszczędzania. Długi czas oszczędzania w ten sposób pozwala na wybieranie znacznie bardziej bezpiecznych form oszczędzania, które w długim czasie pozwalają na uzyskanie odpowiednio dużych odsetek od kapitału. Jeśli będzie się oszczędzało od urodzenia dziecka do uzyskania przez nie pełnoletniości czy rozpoczęcia studiów można decydować się na odkładanie nawet drobnych sum.

Odkładanie nawet stu, dwustu złotych w skali miesiąca pozwala na zgromadzenie przez kilkanaście lat bardzo dużego kapitału. Dodatkowo zyskuje się z czasem na efekcie skali, gdy zgromadzone oszczędności stają się odpowiednio duże.

Gdzie oszczędzać?

Dobrym rozwiązaniem jest postawienie na sprawdzone programy oszczędnościowe i inwestycyjne. Wybranie odpowiednich funduszy pozwala na zapewnienie przyzwoitej stopy zwrotu z gromadzonego kapitału.

Jednocześnie można decydować się na początku oszczędzania na bardziej agresywne formy inwestowania, gdzie większa część kapitału trafia do funduszy akcyjnych a z czasem gdy kapitał jest odpowiednio duży można stopniowo przenosić środki finansowe do funduszy obligacji, ochrony kapitału, które oferują mniejsze stopy zwrotu, ale dużo większe zyski. jesienna-pozyczka

Oszczędzanie w dłuższym okresie czasu pozwala na odkładanie regularnie w funduszach kapitałowych drobne sumy pieniędzy. Pozwala to na ograniczenie obciążenia domowego budżetu w skali miesiąca dużymi kwotami, które trzeba wpłacać do funduszu. Jednocześnie w dłuższym okresie czasu można zgromadzić spory kapitał zwłaszcza przy odpowiednio wysokich odsetkach od kapitału. Przy długim oszczędzaniu i inwestowaniu kapitału można uzyskać zadowalające zyski.

Jak wybrać właściwy fundusz?

Gdy wybiera się fundusze, w których będzie się odkładało środki finansowe na przyszłość dziecka warto skorzystać z doradztwa ze strony specjalistów. Decydować można się w tym względzie na niezależne firmy doradztwa finansowego, które są dobrze oceniane na rynku przez klientów.

Pozwala to na wybranie sprawdzonych firm, które zapewnią profesjonalne i rzetelne doradztwo. Wówczas można mieć pewność, że wybrane fundusze będą odpowiednio inwestowały środki finansowe zarówno w okresie prosperity jak też braku koniunktury na rynkach finansowych. Ma to bardzo duże znaczenie w długim okresie inwestowania środków finansowych, gdzie bardzo ważne jest między innymi ograniczenie strat.

Oczywiście przy inwestowaniu środków finansowych trudno liczyć na stałe wzrosty i trzeba liczyć się z pewnymi, czasowymi stratami finansowymi. Jednak generalnie przy długim okresie czasu i właściwym wyborze funduszy inwestycyjnych można liczyć w długim okresie czasu na dodatkowe zyski pochodzące z regularnego oszczędzania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.