Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak mądrze korzystać z promocji bankowych?

Jak mądrze korzystać z promocji bankowych?

Na rynku bankowym można liczyć co pewien czas na bardzo korzystne oferty promocyjne. Warto jest regularnie kontrolować rynek bankowy co pozwala na zdobywanie szybko wiedzy dotyczącej najbardziej korzystnych promocji. Skorzystanie z takich promocji pozwala na zapewnienie możliwości uzyskania korzyści finansowych.

W Polsce korzystanie ze zmian produktów bankowych nie jest popularne. Generalnie Polacy są przywiązani do banków, z których usług korzystają. Jednak wiele promocji bankowych szczególnie kierowanych do nowych klientów jest w stanie zapewnić bardzo duże korzyści finansowe.

Warto z tego powodu sprawdzać rynek bankowy pod kątem pojawiających się promocji bankowych. Obecnie jest to znacznie łatwiejsze, gdyż działa wiele stron poświęconych rynkowi bankowemu, które nastawione są na prezentowanie promocji. Na takich stronach można bardzo wygodnie zapoznać się z dostępnymi i nowymi promocjami bankowymi. Na wielu takich promocjach poświęcając niewiele czasu można sporo zyskać.

Do korzystnych promocji można zaliczyć te dotyczące lokat bankowych, kont oszczędnościowych czy rachunków bankowych.

Promocje dotyczące lokat

Gdy przechowuje się środki finansowe w banku zawsze można pomyśleć o otworzeniu lokaty. Nie trzeba wcale zamrażać środków finansowych na długi okres czasu gdyż generalnie do najbardziej popularnych zaliczyć można lokaty bankowe otwierane na krótki oraz średni okres czasu.

Jednocześnie lokaty oferowane w promocjach pozwalają na zapewnienie między innymi znacznie wyższego oprocentowania w stosunku do przeciętnego oprocentowani na rynku. Jeśli regularnie korzysta się z lokat bankowych wybranie ofert lokat dostępnych w ramach promocyjnych warunków pozwala na uzyskanie znacznie większych zysków.

Konta dla nowych klientów

Przy zakładaniu rachunków bankowych przez nowych klientów wiele banków oferuje bonusy. Wiele takich bonusów jest finansowych. Przy zakładaniu konta bankowego można liczyć na przekazanie na konto środków finansowych. Wiele takich promocji dotyczy darmowych rachunków.

Jednocześnie czas posiadania takiego rachunku promocyjnego jest określony, co dotyczy określonego okresu gdy konto może być zlikwidowane. Nie trzeba w takim przypadku zakładać rachunku, z którego rzeczywiście będzie się korzystało w długim okresie czasu. Natomiast promocja pozwala za samo założenie rachunku uzyskać dodatkowe środki finansowe.

Promocyjne kredyty

Do korzystnych ofert można zaliczyć promocyjne kredyty. Takie kredyty na specjalnych warunkach pozwalają na zapewnienie znacznie mniejszych kosztów kredytowania. Pozwala to na pożyczenie pieniędzy przy znacznie mniejszych kosztach spłacania. Jednocześnie do wielu kredytów banki oferują również dodatkowe bonusy.

Takie bonusy mogą być finansowe jak spłata raty lub rat przy regularnym spłacaniu kredytu czy też zapewnienie środków na konto przy zdecydowaniu się na określony rodzaj kredytu w wybranym banku. Jeśli planuje się większe zakupy czy szuka się korzystnego kredytu zawsze warto sprawdzać promocyjne oferty kredytów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.