Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Kredyt – kiedy bank może Ci go odmówić?

Kredyt – kiedy bank może Ci go odmówić?

Kredyty pozyskiwane są w różnych celach. Wiele osób decyduje się na konsumpcyjne kredyty, które pozwalają na przeznaczenie środków finansowych na dowolny cel. Z drugiej strony do popularnych kredytów zaliczają się również kredyty hipoteczne, które pozwalają na zapewnienie środków finansowych, które można przeznaczyć na zakup mieszkania czy domu.

Nie zawsze można uzyskać kredyt. Do podstawowych problemów przy staraniu się o kredyt zaliczyć można złą historię kredytową. Zła historia kredytowa zapisywana jest w ramach BIK i dotyczy współpracy z bankami w zakresie spłacania zobowiązań finansowych.

W BIK znajdują się informacje o różnych, niespłaconych zobowiązaniach czy też spłaconych z opóźnieniem, co dotyczy między innymi kredytów bankowych. Szczególnie negatywnie postrzegane są te zobowiązania, które zostały spłacone, ale były windykowane czy też poddane egzekucji komorniczej.

Wówczas taki wpis najczęściej nie pozwala na uzyskanie kredytu bankowego. Oczywiście wiele zależy również od tego jak stary jest taki wpis czy też, jaka jest sytuacja finansowa osoby starającej się o kredyt. Generalnie wpisy w BIK znajdują się przez kilka lat, co dotyczy zarówno pozytywnych, a także negatywnych wpisów.

Brak historii kredytowej

Innym problemem, który dotyka szczególnie nowych kredytobiorców jest brak historii kredytowej. pożyczka na lato

Dla banków taki klient również nie ma dużej wiarygodności. Oczywiście w przypadku bardzo dobrej sytuacji finansowej brak historii kredytowej może nie być bardzo negatywny. Jednak nawet osoby zarabiające przeciętne środki finansowe mogą mieć poważny problem przy zaciąganiu kredytów. W takim przypadku warto jest zadbać o zbudowanie historii kredytowej.

Pozytywną historię kredytową można budować poprzez decydowanie się na krótkoterminowe kredyty, które znacznie łatwiej jest uzyskać nawet przy braku historii kredytowej. Można tutaj mówić szczególnie o kredytach ratalnych. Zdecydować się można również na karty kredytowe, gdzie można budować historię kredytową poprzez regularne spłacanie zobowiązań na karcie kredytowej.

Zdolność kredytowa

Częstym problemem przy staraniu się o kredyty jest również niska zdolność kredytowa. Na zdolność kredytową wpływa historia kredytowa. Jednak nawet w przypadku dobrej historii kredytowej niskie dochody mogą sprawić, że nie będzie można uzyskać kredytu.

Jednak ważne jest między innymi to, na jaki okres chce się pożyczyć środki finansowe, a także jak dużą sumę chce się pożyczyć. Bank może odmówić udzielania kredytu w określonej sumie czy na określony czas ze względu na nieodpowiednią zdolność kredytową. W takim przypadku zawsze można próbować negocjować z bankiem, który może przy danej zdolności kredytowej udzielić mniejszego kredytu.

Można również zdecydować się na zabezpieczenie kredytu poprzez żyrantów, którzy będą poręczali kredyt czy też poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Jeszcze innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradców finansowych, co pozwala na zapewnienie dopasowania produktów kredytowych pod kątem możliwości ich uzyskania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.