Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak zmniejszyć wysokość rat kredytów i pożyczek?

Jak zmniejszyć wysokość rat kredytów i pożyczek?

Gdy wybiera się pożyczki czy kredyty ważne jest decydowanie się na odpowiednie warunki w zakresie kosztów. Pozwala to na znaczne ułatwienie spłacania kredytów czy pożyczek. Jednak zawsze można starać się zmniejszyć wysokość rat gdy już posiada się produkty finansowe w formie kredytów czy pożyczek.

Najlepszym rozwiązaniem jest decydowanie się na ustalenie odpowiednich rat kredytów czy pożyczek już gdy podpisuje się umowę pożyczki, czy kredytu. Im niższe raty kredytów czy pożyczek tym znacznie łatwiej spłaca się regularnie raty. Jednocześnie ważne jest również decydowanie się na takie sumy pożyczek i kredytów, które są dopasowane do możliwości finansowych.

Jednak nawet przy wysokich sumach kredytów gdy okres spłaty jest odpowiednio ustalony można ustalić korzystniejsze wysokości pojedynczych rat kredytowych, które będzie można regularnie spłacać. Najłatwiej jest ustalić niższe raty przy negocjowaniu warunków decydując się na pożyczkę czy kredyt.

Zmniejszenie raty pożyczki czy kredytu

Gdy ma się problemy finansowe przy spłacaniu kredytu czy pożyczki często bywa to związane ze stratą pracy, czy też ze zmianą pracy i uzyskiwaniem niższych dochodów. Zdarzają się również nagłe zdarzenia losowe, które wpływają na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej. Wówczas można podejmować próby negocjowania warunków spłacania rat produktów finansowych co dotyczy zarówno pożyczek, a także kredytów.

Oczywiście nie zawsze można liczyć na to, że firma wyrazi zgodę na zmiany umowy, ale wiele firm jest w stanie zdecydować się na zmianę warunków spłacania pożyczek czy kredytów. Jednym z rozwiązań wówczas stosowanych jest wydłużenie czasu spłacania zobowiązania finansowego oraz zapewnienie przez to niższej raty pożyczkowej. jesienna-pozyczka

Wówczas regularne spłacanie zobowiązania finansowego staje się znacznie łatwiejsze, gdyż ratę można często indywidualnie dopasować do możliwości finansowych.

Produkty konsolidacyjne

Innym rozwiązaniem, które pozwala na połączenie różnych rat pożyczek czy kredytów w jeden produkt jest kredyt, czy pożyczka konsolidacyjna. Jednocześnie przy korzystaniu z takich produktów finansowych pozwala zapewnić uzyskanie różnych korzyści finansowych. Decydować można się między innymi na produkty konsolidacyjne, z których skorzystanie pozwala na zmianę warunków spłacania zobowiązań.

Najczęściej oferowane są klientom możliwość zmiany w ramach nowego produktu konsolidacyjnego czasu trwania umowy, czyli czasu spłacania zobowiązania finansowego. Dodatkowo można decydować się również na ograniczenie wysokości pojedynczej raty kredytowej. Nowa rata może być w ten sposób niższa oraz znacznie lepiej dopasowana do możliwości finansowych spłacającego zobowiązanie finansowe.

Wówczas można znacznie ograniczyć obciążenia domowego budżetu związanego z koniecznością regularnego spłacania zobowiązań w formie różnych kredytów długo i krótkoterminowych, a także pożyczek. Konsolidacyjne produkty bywają rozwiązaniem również dla osób mających problemy z regularnym płaceniem wysokich zobowiązań finansowych w formie regularnych a wysokich rat kredytów i pożyczek.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.