Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka a kredyt konsolidacyjny – czym się różnią?

Pożyczka a kredyt konsolidacyjny – czym się różnią?

Na rynku finansowym można decydować się na bardzo różne rodzaje produktów finansowych począwszy od kredytów różnego typu aż po pożyczki. Oczywiście poszczególne rodzaje produktów finansowych sprawdzają się w zupełnie innych sytuacjach. W przypadku kredytów konsolidacyjnych a także pożyczek tego typu można przede wszystkim znacznie ułatwić sobie spłacanie wielu zobowiązań finansowych.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny można przede wszystkim połączyć wiele zobowiązań finansowych w jedne produkt finansowy. Pozwala to między innymi w ramach nowego kredytu jakim jest kredyt konsolidacyjny na decydowanie się na ustalenie jednego terminu spłaty zamiast wielu terminów spłaty rat różnych kredytów czy pożyczek.

Jednocześnie można decydować się na kredyty konsolidacyjne, które pozwalają na ułatwienie sobie spłacania zobowiązań finansowych. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia długoterminowych zobowiązań. W ramach konsolidacyjnych kredytów można ustalić dłuższy czas spłacania zobowiązania. Pozwala to na uzyskanie znacznie mniejszych rat do spłacania co znacznie ułatwia realizowanie spłaty nawet dużych zobowiązań.

 

Kredyt a pożyczka jesienna-pozyczka

Wszelkiego rodzaju kredyty a zatem również kredyty konsolidacyjne mogą być zaciągane jedynie za pośrednictwem banków. Kredyty mogą być na podstawie prawa udzielane jedynie przez instytucje bankowe. Natomiast pożyczki mogą być udzielane przez banki. Są to również produkty, które udzielane są przez firmy finansowe.

Jednocześnie pożyczki mogą być udzielane przez osoby prywatne na podstawie umów pożyczkowych. W firmach finansowych można korzystać z odpowiednio przygotowanych produktów pożyczkowych różnorodnego typu. Dotyczy to między innymi pożyczek konsolidacyjnych, które pozwalają na uzyskanie dokładnie tego samego co kredyty konsolidacyjne w zakresie łączenia różnych rat w jednym produkcie finansowym.

Atutem pożyczek jest znacznie mniej formalności, które są wymagane by pożyczka mogła być pozyskana. Natomiast banki mają korzystniejsze warunki na których udzielane są kredyty.

 

Kiedy opłacają się konsolidacyjne produkty finansowe?

Produkty konsolidacyjne są opłacane szczególnie gdy posiada się kilka bardzo różnych zobowiązań finansowych. Decydować można się na połączenie kredytu hipotecznego, kredytów z kart kredytowych czy kredytów w koncie a także kredytów konsumenckich w jeden kredyt konsolidacyjny. Jednocześnie konsolidacja może również obejmować pożyczki. Im więcej jest różnych zobowiązań w zakresie wysokości rat a także długość spłacania kredytów i pożyczek, tym znacznie łatwiej jest uzyskać duże korzyści w ramach spłacania nowego produktu finansowego. jesienna-pozyczka

Ważne jest również szukanie takich ofert kredytów konsolidacyjnych, które pozwalają również na uzyskanie jak najbardziej korzystnych warunków spłacania. Z tego powodu ważne jest zarówno sprawdzenie a także porównanie różnorodnych produktów konsolidacyjnych. Obecnie można skorzystać między innymi z kalkulatorów finansowych w Internecie, które pozwalają na porównanie pod kątem zapewnianych korzyści produktów konsolidacyjnych. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.