Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy możemy wziąć kredyt walutowy w Polsce?

Czy możemy wziąć kredyt walutowy w Polsce?

Kredyty w obcej walucie cieszyły się dużym zainteresowaniem kilka lat temu. Były bowiem niezwykle opłacalne. Wszyscy jednak wiemy, że pod wpływem zmian gospodarczych i wszechobecnego kryzysu finansowego, kredyty te zaczęły drożeć i zainteresowanie nimi spadło. Teraz, gdy sytuacja zaczyna się stabilizować wielu na powrót myśli o kredycie walutowym. Czy jednak banki chętnie ich udzielają?

W związku z tym, co stało się z kredytami zaciągniętymi we frankach szwajcarskich i całą aferą z tym związaną, banki dzisiaj niechętnie udzielają kredytów w obcej walucie. Opcje w tym względzie zostały bardzo mocno uszczuplone. Najtrudniej jest dostać w naszym kraju kredyt hipoteczny w obcej walucie. Przede wszystkim żaden bank w Polsce nie udzieli nam takiego kredytu we frankach szwajcarskich z powodów wspomnianych wyżej. Jedyną możliwością jest wzięcie takiego kredytu w euro lub też funtach brytyjskich.

Kto może wziąć kredyt walutowy?

Ze względu na duże zmiany w systemie przyznawania kredytów walutowych w Polsce, niewiele osób może uzyskać tego typu wsparcie. Okazuje się bowiem, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała specjalny komunikat związany z kredytami walutowymi. Komunikat ten dotyczy zaciągania kredytów hipotecznych.

Możemy oczywiście to zrobić, ale musimy uzyskiwać dochód w danej walucie, w której chcemy zaciągnąć kredyt. Zarządzenie to dotyczy także osób, które uzyskują bardzo duże dochody. Widać więc wyraźnie owe zaostrzenia w kwestii kredytów walutowych.

Opłacalność kredytów walutowych

 Przepisy, które wprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego sprawiły, że kredyty zaciągane w obcych walutach są opłacalne tylko i wyłącznie dla osób pracujących za granicą. Tylko oni bowiem mogą zaciągnąć taki kredyt i przeliczać, czy tego typu rozwiązanie jest dla nich idealne.

Przede wszystkim należy podkreślić, że takie osoby są w korzystnej sytuacji bowiem biorąc kredyt w obcej walucie nie muszą w zupełności martwić się o zmienność kursu naszego złotego. Mówić prościej nie dotyczy ich ryzyko walutowe. Okazuje się więc, że kredyt walutowy jest bardzo dobrym pomysłem jeżeli zarabiamy w dolarach amerykańskich, euro czy też funtach brytyjskich. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni bank, który udzieli nam kredytu walutowego na najlepszych warunkach.

Oferty kredytów walutowych

Nie wszystkie banki mają dzisiaj w swojej ofercie kredyty walutowe. Przez Internet możemy jednak znaleźć kilka atrakcyjnych opcji. Przede wszystkim należy liczyć się z tym, że takie kredyty będziemy musieli spłacić maksymalnie do 35 lat. Standardowo jednak okres spłaty wynosi 30 lat w większości banków.

Należy wziąć pod uwagę również to, że banki rozpatrując nasz wniosek kredytowy nie biorą już tylko pod uwagę aktualnych zarobków, ale także prognozują, jak nasza sytuacja finansowa będzie wyglądała w przyszłości. Przez to nie zawsze możemy liczyć się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. Mogą liczyć na to tylko te osoby, które są stabilne pod względem finansowym i ta stabilizacja będzie się utrzymywać przez długie lata. Tylko wówczas bank widzi w nas opłacalnego klienta.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.