Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Karta debetowa czy kredytowa – którą wybrać?

Karta debetowa czy kredytowa – którą wybrać?

Używanie kart płatniczych pozwala na szybkie i wygodne dokonywania płatności zarówno w Internecie jak też w sklepach stacjonarnych. Posiadając karty płatnicze można również dużo wygodniej realizować płatności poza krajem, podczas podróży.

Karty debetowe i kredytowe mają swoje plusy i minusy, które warto poznać.

Karta debetowa jest znacznie łatwiejsza do uzyskania, gdyż jest oferowana do każdego zakładanego konta bankowego. Jeśli konto bankowe ma być używane również do wypłacania środków finansowych z bankomatów niezbędne jest posiadanie karty debetowej.

Jednak nie jest konieczne posiadanie kart debetowych do każdego rachunku bankowego, gdy posiada się większą liczbę rachunków bankowych. Karty debetowe są płatne najczęściej gdy nie spełni się określonych warunków, co dotyczy obrotu środkami finansowymi na rachunku bankowym w skali miesiąca.

Wiele kart debetowych pozwala również na realizowanie płatności internetowych. Korzystanie z kart debetowych pozwala często na skorzystanie również z promocji specjalnie przygotowanych przez banki. 

Tani kredyt na karcie kredytowej

Uzyskanie karty kredytowej wymaga złożenie odpowiedniego wniosku do banku. Przyznanie kart kredytowych pozwala na zapewnienie dostępu do taniego kredytu.

Posiadając kartę kredytową można korzystać z kredytu w limicie przyznanym w karcie w dowolnym momencie. Taki kredyt nie jest oprocentowany gdy spłacie się go w wyznaczonym przez bank terminie. Najczęściej taki termin ustalany jest na okres około dwóch miesięcy. Karty kredytowe nie nadają się natomiast do wypłacania środków finansowych z bankomatów. Za wypłacanie pieniędzy przy zastosowaniu karty kredytowej trzeba płacić dodatkowe środki finansowe. Natomiast korzystanie z kart kredytowych pozwala również na realizowanie zakupów w Internecie.

Wiele firm jak między innymi hotele czy linie lotnicze wymagają płatności internetowych realizowanych z wykorzystaniem kart kredytowych. Jednocześnie karty kredytowe są również znacznie bardziej powszechne akceptowane przy zakupach internetowych, a także można dodatkowo korzystać z różnego rodzaju rabatów czy też promocyjnych warunków zakupów.

Karty płatnicze

Wypłacanie gotówki pozwala na wygodne z niej korzystanie szczególnie w przypadku gdy posiada się dostęp do bankomatów na terenie całego kraju. Obecnie wiele banków oferuje opcję wykupienia możliwości korzystania ze wszystkich bankomatów bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Jednocześnie karty płatnicze pozwalają na realizowanie zakupów internetowych przy korzystaniu z takich kart płatniczych, które są specjalnie przeznaczone do realizowania elektronicznych zakupów. Karty płatnicze są płatne, ale opłaty mogą być ograniczone w przypadku gdy spełni się określone warunki wyznaczone w banku przy podpisywaniu umów. Dotyczy to najczęściej konieczność zrealizowania określonych wydatków w skali miesiąca z użyciem karty płatniczej.

Karty płatnicze pozwalają również na uzyskanie dostępu do promocyjnych zakupów, co oferują zarówno banki jak też wystawcy kart płatniczych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.