W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Gdzie sprzedać niechcianą biżuterię?

Gdzie sprzedać niechcianą biżuterię?

Pozyskanie niepotrzebnych produktów bez względu na rodzaj rynku zakupowego zdarzyło się niemal każdemu. Jeśli dokonało się takiego zakupu czy też dostało się prezent, który okazał się zupełnie niepotrzebny wiele osób zastanawia się co zrobić z takim wyrobem.

W przypadku biżuterii oczywiście jednym z rozwiązań jest spieniężenie biżuterii co pozwala na odzyskanie środków finansowych.

Jeśli chce się sprzedaż niechcianą biżuterię można uzyskać dodatkowe pieniądze. Oczywiście to jakie środki finansowe są uzyska zależy od rodzaju biżuterii. Rodzinna biżuteria, która ma wiele lat może mieć wysoką wartość kolekcjonerską. Wówczas można zyskać spore sumy pieniędzy przy zakupach takiej biżuterii. Natomiast biżuteria zawsze ma wartość materiałów, z których została wykonana.

Szczególnie takie metale szlachetne jak złoto pozwalają na uzyskanie sporego zysku przy sprzedaży oczywiście gdy kupowało się taką biżuterię wiele lat wcześniej. Złoto na przestrzeni lat znacznie zmienia swoją cenę, co pozwala po kilkunastu latach zyskać duże zwroty środków finansowych przy sprzedaży biżuterii.

Stan biżuterii

Gdy sprzedaje się biżuterię ważny jest stan zachowania takich wyrobów. Jeśli biżuteria nie była przechowywana we właściwy sposób może nie prezentować się odpowiednio. Jednak wiele przebarwień można profesjonalnie z biżuterii usunąć.

Jeśli jest to możliwe wówczas można przywrócić biżuterii dawny wygląd. Jednak gdy nie jest to możliwe trzeba się liczyć z tym, że przełoży się to na wartość biżuterii. 

Marka biżuterii

Jeśli posiada się markową biżuterię, czyli taką, która pochodzi od znanych projektantów czy jubilerów wówczas można liczyć na znacznie większe sumy przy sprzedaży. Dotyczy to również biżuterii sprzed lat. Jednocześnie ważna jest zarówno marka, czyli renoma jubilera, ale również rzadkość sprzedawanej biżuterii.

Im biżuteria jest rzadsza tym przy sprzedaży można uzyskać za nią znacznie większe sumy pieniędzy. Nie bez znaczenia jest również to, gdzie dokonuje się sprzedaży biżuterii. Sprzedaż u jubilera jest bezpieczna, ale najczęściej można liczyć na znacznie mniejsze sumy pieniędzy.

Natomiast większe kwoty można uzyskać przy sprzedaży kolekcjonerom w przypadku wyjątkowej biżuterii. Decydować można się na sprzedaż za pośrednictwem forów czy portali poświęconych tematyce biżuterii. 

Wartość materiałów

Każda biżuteria ma zawsze wartość materiałów, z których została wykonana. W przypadku obrączek można zyskać przede wszystkim na wartości materiałów, z których taka biżuteria została wykonana. Oczywiście wiele pierścionków może mieć również dodatkową wartość kamieni szlachetnych, które znalazły się w pierścionku.

Przy sprzedaży każdej biżuterii warto jest próbować uzyskać różne wyceny. Pozwala to uzyskać pewność, że przy sprzedaży będzie można uzyskać właściwą cenę. Wyceny można realizować wstępnie choćby na podstawie zdjęć w sklepach internetowych na rynku jubilerskim. Można również skorzystać z wycen u jubilerów działających stacjonarnie.

Pozwala to na zorientowanie się, jaka jest szacunkowa wartość posiadanej biżuterii.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.