Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zwrot zakupów online – kto za niego płaci?

Zwrot zakupów online – kto za niego płaci?

Przy zakupach internetowych zdarza się, że chce się skorzystać ze zwrotu zakupionego produktu. Oczywiście każdy konsument ma prawo przy zakupach zdalnych skorzystać z możliwości zwrócenia pozyskanego produktu poza siedzibą sprzedawcy. Ów termin wynosi czternaście dni na taki zwrot bez konieczności podania przyczyny.

Gdy korzysta się ze zwrotu towaru w Internecie można tego dokonać w ciągu czternastu dni od daty zakupu. Jednocześnie klient nie musi podawać żadnej przyczyny, a jednocześnie nie ponosi kosztów takiego zwrotu towaru. Jest to różnica w stosunku do zakupów w sklepach stacjonarnych, gdzie ze względu na realizowanie zakupów w siedzibie firmy nie ma możliwości zwrotu bez zgody sprzedawcy. W wielu sklepach takie zwroty nie są zupełnie dostępne.

Natomiast w internetowych sklepach zwrot bez podania przyczyny przysługuje z mocy prawa co jest elementem ochrony klientów. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że sprzedawca musi przestrzegać prawa konsumentów przy zakupach internetowych. Większość sprzedawców przedstawia informacje o możliwości dokonania zwrotu przez klientów produktów przy zakupach.

Wynika to również z tego, że brak takiej informacje wydłuża okres czternastu dni, czyli okres możliwego do dokonania zwrotu zakupionych w sieci produktów. Wówczas taki okres wynosi dwanaście miesięcy od dnia upływu przysługującego okresu czternastu dni na zwrot.

Koszty zwrotu

Konsument nie może być obciążany kosztami zwrotu. Oczywiście zmienia się to w przypadku gdy klient doprowadził do zmniejszenia wartości rzeczy, czyli doszło do uszkodzenia przedmiotu choćby poprzez korzystanie z przedmiotu, który wykraczał poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, cech oraz funkcjonowania pozyskanej rzeczy. jesienna-pozyczka

Klient nie jest obciążany takimi kosztami w przypadku gdy sprzedawca nie przedstawił informacji o tym, że klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu internetowego. Jednak gdy produkt nie został nawet rozpieczętowany wówczas na konsumenta nie mogą być nakładane żadne dodatkowe opłaty ze strony sprzedawcy za dokonanie zwrotu produktu.

Koszty przesyłki

Do kosztów zwrotu produktu zakupionego w sieci można natomiast zaliczyć koszty przesyłki. O ile wskazane jest, że koszty przesyłki dostarczającej produkt do klienta pokrywa sprzedawca o tyle koszty za przesyłkę zwracającą produkt do sprzedawcy opłaca klient. Przedsiębiorca musi jednak zwrócić jedynie taką kwotę za przesyłkę, która stanowi równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do klienta. W przypadku gdy konsument wybrał takie sposób dostarczenia przesyłki, który był bardziej kosztowny to sprzedawca nie musi zwracać pełnej kwoty poniesionych na taką przesyłkę środków finansowych.

Przykładowo jeśli klient wybrał przesyłkę w formie kurierskiej a produkt mógł być dostarczony zwykłym listem wówczas sprzedawca może zwrócić jedynie środki finansowe za list zwykły. Jednocześnie opłata za dokonanie zwrotu w zakresie przesyłki nie jest ponoszona przez konsumenta jedynie gdy sprzedawca nie poinformował go o konieczności poniesienia takiej opłaty przy zwrocie produktu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.