W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Telefon komórkowy z Chin – czy warto?

Telefon komórkowy z Chin – czy warto?

Coraz większą popularnością cieszą się chińskie sklepy internetowe, w których zakupić możemy najróżniejsze produkty, w tym również telefony komórkowe. Osoby zainteresowane takim zakupem powinny zapoznać się z podstawowymi wadami, jak również zaletami takiego rozwiązania.

Kupowanie produktów bezpośrednio z Chin ma grono zwolenników, jak i przeciwników. Przede wszystkim należy podkreślić, że dzisiaj tego typu rzeczy są ogólnodostępne dzięki serwisom internetowym. Bez wychodzenia z domu możemy kupować telefony komórkowe i inne sprzęty elektroniczne z całego świata. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście się opłaca?

Atrakcyjna cena i dobra jakość

Głównym atutem kupowania telefonów komórkowych z Chin jest ich cena, a także jakość. Okazuje się bowiem, że za pośrednictwem chińskich sklepów internetowych możemy zakupić smartfony o bardzo dobrych parametrach, znanych producentów i posiadające wiele nowoczesnych funkcji w dużo niższych cenach niż owe telefony oferowane są w sklepach w Polsce. Przykładowo telefony dostępne w Polsce za 1000 zł możemy z powodzeniem kupić w Chinach za 500-600 zł. Takie oferty przyciągają coraz większą grupę osób, szukających nowoczesnych telefonów komórkowych.

Chcąc zakupić dobrej jakości sprzęt, należy szukać sprawdzonych produktów, które już od jakiegoś czasu są obecne na polskim rynku. Wówczas mamy pewność, że dany telefon komórkowy będzie rzeczywiście dobry.

Oczywiście w Chinach technologia jest bardziej rozwinięta i pojawiają się tam sprzęty, które jeszcze nie są dostępne w Polsce. Możemy się wówczas zdecydować na taki model, ale nie będziemy wiedzieli w zasadzie nic o jego funkcjonalności lub będziemy musieli się zdać na opinie innych ludzi. wiosenna-pozyczka

Co z gwarancją i podatkiem?

W zależności od tego, gdzie kupimy nasz telefon, taką otrzymamy gwarancję. Często sprzedawcy sami są w stanie naprawiać uszkodzone telefony i wówczas taki telefon musimy wysyłać do nich. Warto kupować więc sprzęt tego typu w sprawdzonych zagranicznych sklepach, gdyż tylko tam możemy liczyć na najlepsze warunki gwarancyjne. Zepsuty telefon jest wówczas odsyłany do Chin i tam też naprawiany. Warto podkreślić, że w Chinach obowiązuje roczny okres gwarancji, natomiast kupując telefon komórkowy w chińskim sklepie internetowym zarejestrowanym w Polsce, gwarancja jest dwuletnia, gdyż tak stanowi prawo europejskie. Jeżeli chodzi o cło, to nie musimy się nim martwić, gdyż nie obejmuje ono telefonów komórkowych. Podatek z kolei jest naliczany w zasadzie z przypadku i nie obejmuje wszystkich paczek. Jeżeli zostanie naliczony to wynosi 23%, ale wiele firm sprzedających produkty z Chin, gwarantuje zwrot pieniędzy za koszty podatku. Należy więc dowiedzieć się, jak jest w przypadku sklepu internetowego, który nas interesuje. Na zakupiony telefon przyjdzie nam poczekać od dwóch tygodni do miesiąca. Warto więc zdecydować się na telefon komórkowy z Chin ze względu na niższe ceny i doskonałą jakość. Jeżeli komuś nie przeszkadza dłuższy okres oczekiwania na przesyłkę, to już teraz może zacząć przeglądać oferty zaufanych sklepów i zacząć wybierać wymarzony telefon.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.