Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak zaplanować podróż rowerową po Polsce?

Jak zaplanować podróż rowerową po Polsce?

Jeśli chce się odpowiednio zaplanować podróż rowerową po Polsce najuważniejsze jest przede wszystkim przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na planowanie takiej wyprawy. Im więcej czasu poświęci się na takie planowanie tym można liczyć na znacznie bardziej precyzyjne przygotowania. Pozwala to między innymi na uniknięcie wielu niespodziewanych sytuacji podczas podróżowania.

Jeśli planuje się wycieczkę weekendową wówczas można poświęcić na jej planowanie znacznie mniej czasu. Najczęściej taka wycieczka odbywa się na krótkiej trasie, która jednocześnie nie jest skomplikowana do wytyczenia.

Natomiast gdy zamierza się przygotować podróż rowerową na długiej trasie, gdzie przeznacza się na wycieczkę rowerową dwutygodniowy urlop niezbędne jest zdecydowanie się na znacznie lepsze planowanie. Trzeba wówczas między innymi brać pod uwagę konieczność zaplanowania miejsce gdzie będzie odbywała się wypoczynek na trasie.

Im trudniejsza będzie trasa przejazdu tym znacznie ważniejsze staje się decydowanie się na większą liczbę miejsc odpoczynku.

 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Przy planowaniu wycieczki rowerowej ważne jest zadanie sobie ważnych pytań. Pierwszym z nich jest odpowiedź na pytanie dokąd zamierza się podróżować. Niezbędne jest wytycznie punktu docelowego podróży rowerowej.

Jeśli będzie to miejscowość w kraju wówczas nie trzeba martwić się choćby załatwianiem formalności wizowych. Podobnie jest w przypadku wyjazdu do krajów UE, ale o wizę trzeba będzie się starać gdy podróż będzie kończyła się w kraju, który wymaga wyrobienia wizy.

Trzeba również brać pod uwagę, że w wielu krajach europejskich stan dróg czy też tras rowerowych jest zdecydowanie gorszy niż w Polsce. Natomiast w wielu krajach zachodnich można liczyć na korzystanie z bardzo rozbudowanych tras rowerowych, które znacznie ułatwiają bezpieczne podróżowanie.

Ważne jest również ustalenie terminu wyjazdu. Jeśli planuje się wyjazd w okresie jesiennym czy wiosennym znacznie bardziej trzeba brać pod uwagę nagłe załamania pogody w stosunku do okresu letniego. Oczywiście niezbędne jest zawsze branie pod uwagę, że pogoda może się nagle zmienić, co wymaga zabrania ze sobą odpowiednich ubrań.

W okresie wczesnej wiosny czy późnej jesieni znacznie ważniejsze jest zabranie ze sobą ciepłych ubrań. Na odpowiednie ubrania trzeba się decydować również gdy podróżowanie będzie odbywała się po górach.

 

Trasa i pieniądze

Im dłuższa jest trasa podróży na rowerze tym trzeba mieć przy sobie znacznie większe pieniądze. Niezbędne jest decydowanie się na posiadanie większej ilości pieniędzy gdy zamierza się podróżować przez kilka dni i korzystać z hotelów. Natomiast na mniejsze pieniądze można zdecydować się w przypadku podróżowania z namiotami oraz przy korzystaniu z pól kempingowych.

Bardzo ważne jest również określenie takiej trasy podróży rowerowej, która jest odpowiednio dopasowana między innymi do kondycji i umiejętności poruszania się rowerem.

Nie warto przekraczać własnych limitów, gdyż wycieczka rowerowa ma być przede wszystkim przyjemna. Oczywiście jeśli podróżna rowerze ma być wyzwaniem wówczas niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się pod kątem kondycyjnym do takiej podróży.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.