Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Bankomat nie wydał pieniędzy. Co zrobić?

Bankomat nie wydał pieniędzy. Co zrobić?

Każdemu właścicielowi karty płatniczej lub kredytowej może zdarzyć się sytuacja, gdy bankomat nie wyda pieniędzy, ale wypłata zostaje zarejestrowana na naszym koncie. To przede wszystkim kwestia awarii urządzenia, ale powody mogą być inne. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, aby odzyskać swoje pieniądze?

Do bankomatu idziemy po to, aby wypłacić pieniądze. Wystarczy karta płatnicza, aby pobrać potrzebną nam sumę. Jednak czasami nie jest to takie proste – bankomaty także się psują i może zdarzyć się, że urządzenie nie wypłaci wskazanej sumy.

Powodów problemów może być bardzo dużo i często trudno wskazać, co sprawiło, że bankomat nie wydał nam pieniędzy. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.

Główne przyczyny niewydania gotówki przez bankomat:

• awaria bankomatu

• błąd połączenia z bankiem

• brak gotówki w bankomacie

• zabrudzona albo uszkodzona karta

• zablokowana karta

• błędny PIN lub nieprawidłowe jego zatwierdzenie

• źle podana kwota wypłaty

• przekroczony limit transakcji w danym dniu

Oczywiście, dla osoby, której bankomat nie wypłacił pieniędzy, sama przyczyna ma drugorzędne znaczenie. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

1. Zachowaj spokój

Przede wszystkim nie powinniśmy wpadać w panikę – takie sytuacje zdarzają się i w tym przypadku prawo stoi po stronie klienta. Oczywiście, po drodze możemy narazić się na różne przeszkody, ale sprawy tego rodzaju kończą się niemalże zawsze uznaniem racji klienta.

2. Zidentyfikuj bankomat

Powinniśmy następnie zebrać informacje na temat bankomatu – zapisać jego lokalizację, jego numer identyfikacyjny. Możemy też zrobić zdjęcia. Zapamiętajmy też godzinę, w której doszło do nieudanej wypłaty pieniędzy.

3. Złóż reklamację w swoim banku

Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z naszym bankiem – nie z bankiem czy firmą obsługującą bankomat. Możemy zrobić to osobiście w placówce albo możemy skontaktować się z infolinią banku telefonicznie. Wtedy składamy reklamację z określeniem, w jakich okolicznościach doszło do problemu.

4. Ustalenie okoliczności przez bank

Na tym etapie, po złożeniu reklamacji, to bank ma obowiązek sprawdzić, w jaki sposób doszło do problemu. Gdy dotyczył on obcego bankomatu, bank kontaktuje się z jego operatorem. Wówczas zadaniem operatora jest sprawdzenie bankomatu – przeliczenie banknotów zdeklarowanych w systemie, a także tych fizycznych i porównanie ich ze sobą.

5. Zwrot gotówki

Gdy wszystkie procedury zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami, wówczas dochodzi do zwrotu gotówki. To wariant optymistyczny i na nim najczęściej kończy się cała sprawa. Zwykle to kwestia kilku lub kilkunastu dni.

Zdarza się jednak, że sprawa nie idzie po naszej myśli – wtedy możemy skorzystać z drogi sądowej albo z arbitrażu bankowego. Bank może wtedy wskazać, że system zarejestrował wszystko prawidłowo i to my kłamiemy, mówiąc, że nie otrzymaliśmy pieniędzy. Takie spory mogą ciągnąć się przez długi czas, ale nie powinniśmy rezygnować z dochodzenia swojej racji.

Podsumowując, jeżeli bankomat nie wydal nam naszych pieniędzy, wówczas powinniśmy skontaktować się z naszym bankiem i złożyć odpowiednią reklamację.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.