Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Bankomat nie wydał pieniędzy. Co zrobić?

Bankomat nie wydał pieniędzy. Co zrobić?

Każdemu właścicielowi karty płatniczej lub kredytowej może zdarzyć się sytuacja, gdy bankomat nie wyda pieniędzy, ale wypłata zostaje zarejestrowana na naszym koncie. To przede wszystkim kwestia awarii urządzenia, ale powody mogą być inne. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji, aby odzyskać swoje pieniądze?

Do bankomatu idziemy po to, aby wypłacić pieniądze. Wystarczy karta płatnicza, aby pobrać potrzebną nam sumę. Jednak czasami nie jest to takie proste – bankomaty także się psują i może zdarzyć się, że urządzenie nie wypłaci wskazanej sumy.

Powodów problemów może być bardzo dużo i często trudno wskazać, co sprawiło, że bankomat nie wydał nam pieniędzy. Poniżej prezentujemy wybrane z nich.

Główne przyczyny niewydania gotówki przez bankomat:

• awaria bankomatu

• błąd połączenia z bankiem jesienna-pozyczka

• brak gotówki w bankomacie

• zabrudzona albo uszkodzona karta

• zablokowana karta

• błędny PIN lub nieprawidłowe jego zatwierdzenie

• źle podana kwota wypłaty

• przekroczony limit transakcji w danym dniu jesienna-pozyczka

Oczywiście, dla osoby, której bankomat nie wypłacił pieniędzy, sama przyczyna ma drugorzędne znaczenie. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

1. Zachowaj spokój

Przede wszystkim nie powinniśmy wpadać w panikę – takie sytuacje zdarzają się i w tym przypadku prawo stoi po stronie klienta. Oczywiście, po drodze możemy narazić się na różne przeszkody, ale sprawy tego rodzaju kończą się niemalże zawsze uznaniem racji klienta.

2. Zidentyfikuj bankomat

Powinniśmy następnie zebrać informacje na temat bankomatu – zapisać jego lokalizację, jego numer identyfikacyjny. Możemy też zrobić zdjęcia. Zapamiętajmy też godzinę, w której doszło do nieudanej wypłaty pieniędzy.

3. Złóż reklamację w swoim banku

Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z naszym bankiem – nie z bankiem czy firmą obsługującą bankomat. Możemy zrobić to osobiście w placówce albo możemy skontaktować się z infolinią banku telefonicznie. Wtedy składamy reklamację z określeniem, w jakich okolicznościach doszło do problemu.

4. Ustalenie okoliczności przez bank

Na tym etapie, po złożeniu reklamacji, to bank ma obowiązek sprawdzić, w jaki sposób doszło do problemu. Gdy dotyczył on obcego bankomatu, bank kontaktuje się z jego operatorem. Wówczas zadaniem operatora jest sprawdzenie bankomatu – przeliczenie banknotów zdeklarowanych w systemie, a także tych fizycznych i porównanie ich ze sobą.

5. Zwrot gotówki

Gdy wszystkie procedury zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami, wówczas dochodzi do zwrotu gotówki. To wariant optymistyczny i na nim najczęściej kończy się cała sprawa. Zwykle to kwestia kilku lub kilkunastu dni.

Zdarza się jednak, że sprawa nie idzie po naszej myśli – wtedy możemy skorzystać z drogi sądowej albo z arbitrażu bankowego. Bank może wtedy wskazać, że system zarejestrował wszystko prawidłowo i to my kłamiemy, mówiąc, że nie otrzymaliśmy pieniędzy. Takie spory mogą ciągnąć się przez długi czas, ale nie powinniśmy rezygnować z dochodzenia swojej racji.

Podsumowując, jeżeli bankomat nie wydal nam naszych pieniędzy, wówczas powinniśmy skontaktować się z naszym bankiem i złożyć odpowiednią reklamację.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.