Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy korzystać z bankowości mobilnej?

Czy korzystać z bankowości mobilnej?

Dzisiaj telefon komórkowy ma każdy z nas. Wyposażony jest on w wiele aplikacji, które ułatwiają nam wykonywanie wielu czynności. Wśród tych aplikacji znajdują się także te, które umożliwiają wykonywanie operacji bankowych szybko i sprawnie.

Takie bankowanie przy użyciu telefonu znalazło zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Warto więc przyjrzeć się bliżej mobilnym transakcjom i rozważyć wszystkie za i przeciw.

Każdy bank swoim klientom daje możliwość korzystania zarówno z internetowego konta bankowego, ale także aplikacji mobilnej, która pozwala na szybki dostęp do konta także przy użyciu telefonu komórkowego, z którym dzisiaj nie rozstaje się praktycznie nikt. Dzięki temu możemy wykonywać transakcje o każdej porze dnia i nocy i zawsze wiemy, ile mamy na koncie. Bankowanie telefonem ma jednak także minusy. Trzeba bowiem odpowiednio dbać o bezpieczeństwo takich operacji.

Korzyści płynące z bankowania przez telefon

Zwolenników aplikacji mobilnych nie brakuje. Podkreślają oni, że najważniejszy jest dla nich stały dostęp do swoich środków. Z pomocą telefonu udało się to z powodzeniem uzyskać. W szybki i prosty sposób można wejść na swoje konto i dysponować swoimi funduszami. Oprócz tego możemy w swobodny sposób płacić telefonem za zakupy, a także rachunki. Nie wiąże się to więc z żadnymi skomplikowanymi procedurami. Wszystkie aplikacje mobilne są dodatkowo łatwe w obsłudze, dlatego też poradzi sobie zarówno osoba młodsza jak i starsza. Za pośrednictwem aplikacji w telefonie banki oferują także swoim klientom możliwość zaciągnięcia pożyczki na dowolny cel, a nawet złożenie wniosku o przyznanie kredytu. Aplikacje mobilne ciągle się rozwijają, dlatego też z pewnością zaskoczą nas jeszcze nie jedną nowinką.

Kilka słów o bezpieczeństwie

Przeciwnicy bankowania przez telefon podkreślają, że wiąże się to z wieloma zagrożeniami. Przede wszystkim pojawia się problem, gdy ktoś ukradnie nam telefon. Jeżeli nie mamy żadnych dodatkowych zabezpieczeń zainstalowanych na urządzeniu, to z pewnością złodziej będzie miał łatwy dostęp także do naszego konta. Dzisiaj złodzieje są wyspecjalizowaniu w tym kierunku, dlatego też przy użyciu odpowiednich programów, mogą nam sczytać dane z telefonu.

Aby bankowanie telefonem było rzeczywiście bezpieczne, trzeba zabezpieczyć telefon przed włamaniem i instalować aplikacje tylko ze znanych źródeł. Dotyczy to przede wszystkim aplikacji bankowych. Trzeba również dokładnie sprawdzać nazwę strony internetowej banku, kiedy logujemy się na konto przez telefon.

Oprócz tego należy pamiętać, aby nie logować się na konto przy użyciu sieci publicznych. Tam czyha bowiem na nas najwięcej złodziei. Sam telefon także możemy odpowiednio zabezpieczyć przed sczytaniem danych, gdyż istnieje specjalnie przeznaczone do tego etui. Koniecznie trzeba zainstalować także program antywirusowy na telefonie. Jeśli zastosujemy się do powyższych wskazówek, to bankowanie telefonem będzie bezpieczne, a my będziemy mogli cieszyć się możliwościami, jakie dają nam aplikacje do tego przeznaczone.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.