Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze?

Jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze?

Oszczędzanie można podzielić generalnie na regularne oszczędzanie na przyszłość oraz na budowanie oszczędzanie z posiadanego kapitału. Bezpieczne oszczędzanie to form oszczędzania, które maksymalnie ogranicza ryzyko związane z utratą kapitału.

Nie ma w stu procentach bezpiecznych produktów finansowych, ale odpowiednio wybierając produkty finansowe można ograniczyć ryzyko do minimum.

Gdy wybiera się formy oszczędzania należy określić jak dużo zysków chce się uzyskać z produktów finansowych, które się wybiera w stosunku do bezpieczeństwa posiadanych środków finansowych. Im mniejsze jest ryzyko, które niesie ze sobą dany produkt finansowy, tym znacznie większe bezpieczeństwo dla środków finansowych można uzyskać.

Do jednych z bezpieczniejszych produktów finansowych zaliczają się produkty oferowane przez banki. Wynika to z konieczności przestrzegania przez banki prawa bankowego oraz kontroli, której banki są regularnie poddawane. Dodatkowo środki finansowe przechowywane przez banki podlegają Funduszowi Gwarancyjnemu.

Pozwala on odzyskać środki finansowe przez posiadaczy rachunków bankowych oraz lokat do równowartości stu tysięcy euro w przypadku gdyby bank miał problemy finansowe z wypłatami lub zbankrutował. jesienna-pozyczka

Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe

Przechowywanie środków finansowych na rachunkach bankowych, które nie oferują oprocentowania nie pozwala budować oszczędności w dłuższym okresie czasu. Wynika to z działania inflacji, która wpływa na wartość pieniądza w czasie. Pieniądze przechowywane na nieoprocentowanych kontach tracą z czasem na wartości.

Zdecydowanie się na korzystanie z kont oszczędnościowych pozwala na ograniczenie wpływu inflacji na wartość środków finansowych przechowywanych w banku. Można również liczyć na niewielkie zyski, które przynosi oprocentowanie bankowe.

Lokaty terminowe najczęściej pozwalają na uzyskanie znacznie wyższego oprocentowania w stosunku do kont oszczędnościowych. Jednak przy lokatach terminowych trzeba zamrozić pieniądze na określony czas. Wypłacenie środków finansowych przed datą zakończenia lokaty powoduje najczęściej utratą możliwych do uzyskania z lokaty terminowej zysków z odsetek.

Lokaty terminowe można natomiast zakładać na różny okres czasu począwszy od lokat na kilka dni, aż po lokaty na rok czy dwa.

Obligacje

Do jednych z bezpieczniejszych aktywów na rynku finansowym zaliczają się obligacje. Kupować można zarówno obligacje państwowe, które sprzedawane są na rynku dla klientów indywidualnych. Można decydować się również na obligacje korporacyjne czy firmowe. Takie obligacje są jednak uznawane za znacznie mniej bezpieczne produkty finansowe.

Przy zakupach obligacji trzeba jednak dysponować większymi środkami finansowymi. Najczęściej zakup obligacji wymaga zainwestowania co najmniej kilkunastu tysięcy. Jednak obligacje wielu państw pozwalają na zapewnienie znacznie wyższego w stosunku do wielu bankowych produktów oprocentowania. Do produktów o dość niskim ryzyku można zaliczyć również obligacje stabilnych na rynku korporacji. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.