Jak inflacja wpływa na nasze oszczędności?

Jak inflacja wpływa na nasze oszczędności?

Oszczędzasz pieniądze już teraz, a może dopiero chcesz zacząć? W takim przypadku warto zapoznać się bliżej z tematem inflacji. Czym dokładnie jest inflacja i co na nią wpływa? W jaki sposób oddziałuje ona na nasze oszczędności? Zapraszamy do sprawdzenia razem z nami!

Pieniądz służy nam do płacenia za różne produkty lub usługi. Jego wartość nie jest jednak stała i zmienia się z czasem. Na pewno każdy z nas pamięta, że przed laty ceny konkretnych usług czy produktów były znacznie niższe, na przykład mniej płaciliśmy za wynajem mieszkania czy za podstawowe produkty spożywcze.

Czym jest inflacja?

W tym kontekście należy umieścić inflację, która odnosi się do wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem inflacji jest spadek siły nabywczej krajowego pieniądza. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, gdy wartość pieniądza rośnie. Zatem inflacja powoduje, że za taką samą sumę pieniędzy możemy kupić mniej towaru, czyli powoduje ona wzrosty cen.

Istnieje szereg powodów inflacji. Zalicza się do nich między innymi emisję zbyt dużej ilości pieniędzy przez banki centralne, niespodziewane wzrosty kosztów produkcyjnych, niezrównoważony budżet państwa, w którym wydatki z budżetu są większe niż jego wpływy. Także inne powody to wadliwa struktura gospodarki, przeinwestowanie gospodarki.

Inflacja jest wrogiem oszczędności

Każdy oszczędzający powinien zdawać sobie sprawę z tego, że inflacja jest wrogiem dla posiadanych oszczędności oraz prowadzonych inwestycji. Proces jest prosty – gdy pieniądz traci na wartości i za 100 złotych jesteśmy w stanie kupić mniej niż przedtem, także nasze oszczędności tracą na wartości. wiosenna-pozyczka

Aktualnie w Polsce mamy inflację. Przez pewien okres panowała deflacja, ale w ostatnim czasie eksperci ogłosili czas inflacji i to rosnącej. W związku z tym możemy spodziewać się spadku wartości nabywczej naszych pieniędzy – będziemy musieli wydać więcej na utrzymanie.

Jak inflacja „pożera” nasze oszczędności?

Jeśli przechowujemy pieniądze na nieoprocentowanym albo bardzo nisko oprocentowanym koncie bankowym lub też trzymamy je po prostu w domu, wówczas są one w najwyższym stopniu narażone na stratę.

Przykładowo, gdy inflacja wynosi 3% w danym roku, wówczas 1 000 złotych straci 30 złotych na wartości. Nie oznacza to jednak wcale, że nasze oszczędności muszą być narażone na straty i nie opłaca się oszczędzać. Istnieje kilka sposobów na walkę z inflacją. Jak to możliwe?

Jak walczyć z inflacją?

Przede wszystkim możemy robić to przez oszczędzanie pieniędzy i odkładanie ich na dobrze oprocentowanych lokatach bankowych albo poprzez ich inwestowanie. Warto jednak wskazać, że nie każde konto czy lokata są w stanie całkowicie uchronić nasze oszczędności przed skutkami inflacji.

Przykładowo, gdy inflacja wynosi 3%, a my wybieramy dla siebie lokatę z oprocentowaniem 2% w skali roku, w takim przypadku wynik naszej inwestycji jest na minusie i wynosi dokładnie -1%! Właśnie tyle stracimy pieniędzy. Właśnie dlatego ważne jest wybieranie dobrze oprocentowanych lokat, aby można było na nich realnie zarobić – nawet po odjęciu inflacji. Naturalnie, nigdy nie wiemy, ile wyniesie z góry wskaźnik inflacji dla danego roku – właśnie dlatego warto wybierać najlepiej oprocentowane lokaty bankowe.

Jednak lokata terminowa nie jest jedynym sposobem na ochronę przed inflacją. Drugą propozycją są obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Są bezpieczne i często lepiej oprocentowane od lokat bankowych. Musimy jednak pamiętać o tym, że obligacje są długoterminowe – zwykle kupujemy je na kilka lat. wiosenna-pozyczka

Możemy również inwestować w kruszce jak złoto czy w nieruchomości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.