Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Co powoduje, że lokaty mają niskie oprocentowanie?

Co powoduje, że lokaty mają niskie oprocentowanie?

Wielu oszczędzających interesuje się lokatami bankowymi – to bezpieczny i wygodny sposób na pomnażanie pieniędzy. Jednak od dłuższego czasu lokaty nie przyciągają atrakcyjnym oprocentowaniem. Dlaczego?

Lokaty terminowe oferowane przez banki są jednym z najbezpieczniejszych sposobów na oszczędzanie. Przechowywane na nich środki są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dlatego nawet wtedy, gdy bank upadnie, będziemy mogli otrzymać swoje pieniądze z powrotem. Kwota depozytów do równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Jednak obecne lokaty terminowe oferowane przez banki nie mają zbyt atrakcyjnego oprocentowania. Zwykle jest to od 1% do około 3%, co jest kilkukrotnie niższą sumą niż lokaty przed laty, w przypadku których oprocentowanie wynosiło nawet 10%. Skąd tak niskie oprocentowanie lokat?

Winne niskie stopy procentowe

Głównym powodem niskiego oprocentowania lokat bankowych są obecne niskie stopy procentowe. Stopy ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, która może podwyższać je lub obniżać w zależności od sytuacji gospodarczej kraju.

Niskie stopy procentowe oznaczają niskie oprocentowanie lokat, czyli możemy wtedy zarobić na nich mniej, ale też niskie oprocentowanie kredytów i pożyczek, dlatego ich spłata nie kosztuje wtedy tak dużo. Przeciwnie – wysokie stopy procentowe przekładają się na bardzo dobre oprocentowanie lokat, dlatego zachęcają do oszczędzania, ale też na wysokie oprocentowanie kredytów i pożyczek, więc zniechęcają o pożyczania pieniędzy. pozyczka-na-jesien

Inflacja zmniejsza zyski z lokat bankowych

Co więcej, wrogiem oszczędzających na lokatach jest także inflacja. Obecnie jest ona coraz wyższa, co powoduje, że pieniądz traci na wartości. Inflacja sprawia, że za taką samą ilość pieniędzy możemy kupić mniej dóbr. Wobec tego powoduje ona również, że pieniądze odłożone na lokacie bankowej nie zarobią tak dużo – część zysków może być wchłonięta przez inflację.

Oczywiście, w takim przypadku lokata bankowa jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż przechowywanie pieniędzy na zwykłym, nieoprocentowanym koncie. Wtedy możemy stracić jeszcze więcej.

Jak zarobić na lokacie w dobie niskiego oprocentowania?

Na lokatach najwięcej możemy zarobić wtedy, gdy zdecydujemy się na skorzystanie z nowych ofert banków – nowi klienci mogą ugrać więcej niż ci stali. To dla nich przygotowuje się specjalne promocyjne oferty, które są najlepiej oprocentowane. Oczywiście, są także ograniczenia, na przykład co do długości trwania lokaty lub do kwoty, która możemy wpłacić. Wobec tego osoba, która na lokacie chciałaby zarobić najwięcej, musi przygotować się na regularne „przeskakiwanie” z banku do banku ze swoimi pieniędzmi.

Pamiętajmy również o tym, żeby nie umieszczać wszystkich swoich oszczędności na jednej lokacie bankowej – najlepiej założyć kilka z nich, aby w sytuacji, gdy potrzebujemy pieniędzy, móc zerwać tylko jedną lokatę, pozostawiając pozostałe nietknięte. Musimy jednak mieć na uwadze, że zerwanie lokaty bankowej przed czasem może spowodować, że utracimy wypracowane odsetki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 71,12 %. Rata miesięczna od 271,18 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 5 019,41 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 530,66 zł, prowizja 4 488,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 519,41 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,86%. Rata miesięczna od 148,68 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4 856,33 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 567,08 zł, prowizja 4 289,25 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 156,33 zł. Stan na dzień 30.06.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 238,40 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.