Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Czy można zniknąć z rejestru BIK?

Czy można zniknąć z rejestru BIK?

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje pełną gamę informacji o polskich pożyczkobiorcach i kredytobiorcach. To zarówno informacje o charakterze pozytywnym, dobrze świadczące o danej osobie, jak i negatywnym, które mogą być powodem problemów z uzyskaniem kolejnych pożyczek i kredytów. Czy można jednak całkowicie zniknąć z rejestru BIK?

W internecie możemy znaleźć różnego rodzaju firmy, które oferują „czyszczenie BIK”. Wydawałoby się, że usługa tego rodzaju pozwala na usunięciu z bazy Biura Informacji Kredytowej niewygodnych informacji. W praktyce nie jest to jednak takie proste, a czasami jest wprost niemożliwe.

Kto umieszcza i usuwa dane z BIK?

Przede wszystkim warto wskazać, że BIK jako instytucja nie zajmuje się modyfikowaniem danych w swoich bazach – jest wyłącznie ich administratorem na zlecenie innych podmiotów. Zasady wprowadzania danych do baz BIK, a także ich przechowywania oraz ewentualnych zmian zawarte są w Prawie bankowym.

Dane przekazywane są do BIK przez pożyczkodawców i kredytodawców, czyli banki i inne instytucje pożyczkowe. Pierwsza informacja do bazy wpisywana jest już w momencie starania się o kredyt czy pożyczkę. Potem, po ich udzieleniu, instytucje te regularnie aktualizują informacje o tym, czy klient spłaca swoje raty. Częstotliwość przekazywania danych to minimum jeden raz na tydzień.

Zgodna na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach i pożyczkach

Wtedy, gdy spłacimy nasze zobowiązanie w terminie, dane na ten temat mogą stać się „niewidoczne” dla innych instytucji finansowych – dotyczy to tylko przypadku, gdy nie wyraziliśmy zgody na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach i pożyczkach.

Zgodę taką możemy podpisać przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki. Zasadniczo warto ją podpisać, ponieważ pozytywne dane w BIK działają na naszą korzyść i pozwalają nam na łatwiejsze pożyczenie pieniędzy.

Jeżeli jednak nie spłacimy naszego zobowiązania w terminie, informacje na ten temat mogą być przetwarzane nawet bez naszej zgody na okres 5 lat. Dotyczy to opóźnień dłuższych niż 60 dni, gdy minęło 30 dni od czasu, kiedy dłużnik został poinformowany przez instytucję o zamiarze przetwarzania informacji w BIK.

Mamy możliwość wnioskowania o zmianę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji zawartych w bazach BIK. To możliwe w trzech poniżej opisanych sytuacjach.

W jakich przypadkach można wystąpić o usunięcie danych z BIK?

• chcemy odwołać zgodę na przetwarzanie naszych danych po terminowo spłaconym kredycie albo pożyczce – nie dotyczy przypadku, gdy kredyt lub pożyczkę spłacaliśmy nieterminowo

• minęło 5 lat od spłaty pożyczki lub kredytu z opóźnieniem, co zostało odnotowane w bazie BIK – wtedy dane te nie będą brane pod uwagę przy ocenie historii kredytowej

• zauważyliśmy, że nasze dane w BIK są nieprawdziwe albo nieaktualne – dostęp do danych możemy uzyskać przez internet

Warto przy tym zaznaczyć, że wniosek o usunięcie lub skorygowanie danych zawartych w bazie BIK składamy do instytucji finansowej, która te dane przekazała – wobec tego nie składamy go bezpośrednio do BIK.

Ten wpis znajduje się w kategorii