Pożyczki oddłużeniowe – co to jest?

Pożyczki oddłużeniowe – co to jest?

Poszukujący pożyczek dla siebie często mogą natknąć się na oferty tak zwanych pożyczek oddłużeniowych. Jednak nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym dokładnie jest tego rodzaju produkt. Co to jest pożyczka oddłużeniowa? Jak można ją uzyskać? Czy warto ją brać?

Już sama nazwa „pożyczka oddłużeniowa” może wydawać się nieco dziwna. W końcu poprzez zaciągnięcie pożyczki nie oddłużamy się, ale wprost przeciwnie – zadłużamy. Już tutaj pojawia się pierwsza pułapka, ponieważ osoby, które zainteresowane są takimi właśnie pożyczkami, najczęściej mają już na swoich barkach niemałe zadłużenie, które może się przez nie zwiększyć. O co dokładnie chodzi?

Czym jest pożyczka oddłużeniowa?

Pożyczki oddłużeniowe oferowane są przez instytucje pozabankowe. Są to pożyczki, które w zasadzie są podobne do innego produktu bankowego, a mianowicie kredytów i pożyczek konsolidacyjnych.

Wobec tego dzięki pożyczce oddłużeniowej możemy otrzymać pieniądze na spłatę naszych obecnych zadłużeń. W zamian otrzymujemy kolejną pożyczkę, którą, oczywiście, musimy spłacić. Nierzadko taka pożyczka oddłużeniowa będzie kosztowała nas więcej niż suma obecnego zadłużenia. Z drugiej jednak strony odsuwamy wtedy od siebie zagrożenie związane z brakiem spłaty aktualnych długów, na przykład większe odsetki, windykację, komornika.

Pożyczki tego rodzaju mogą być wykorzystane na spłatę różnych zobowiązań, także komornika oraz windykacji. Udzielane są bez sprawdzania informacji w BIK oraz w innych rejestrach. Są również dyskretne i szybkie. Pożyczki te są też dostępne pod zastaw nieruchomości.

Gdzie można uzyskać pożyczki oddłużeniowe?

Gdy do wyszukiwarki internetowej wpiszemy słowa „pożyczka oddłużeniowa”, możemy natychmiast znaleźć wiele ofert. Pożyczki tego rodzaju udzielane są przez firmy pozabankowe działające na terenie całej Polski.

Oferty firm różnią się pomiędzy sobą kwotą oraz warunkami, na których możemy otrzymać pożyczkę. Gdy chcemy skorzystać z takiej oferty, warto zapoznać się z różnymi propozycjami. Miejmy jednak na uwadze fakt, że pożyczka oddłużeniowa może nas kosztować dość dużo.

Pożyczki oddłużeniowe krok po kroku:

• zebranie informacji o kliencie – pierwszy etap polega na uzyskaniu informacji o kliencie chcącym uzyskać pożyczkę, między innymi o jego wierzycielach, kwocie zadłużenia, terminie spłaty zobowiązań

• analiza sytuacji klienta – doradca finansowy dokładnie sprawdza sytuację klienta i dobiera odpowiednie parametry pożyczki oddłużeniowej

• uruchomienie pożyczki oddłużeniowej – gdy klient zgadza się na uzyskanie pożyczki, podpisuje umowę i pożyczka jest uruchamiana

• spłata pożyczki – spłata następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie

Podsumowując, pożyczki oddłużeniowe to interesująca propozycja, niemniej jednak dość kosztowna, biorąc pod uwagę oprocentowanie, prowizje, opłaty przygotowawcze. Pożyczka tego rodzaju powoduje, że oddłużamy się tylko chwilowo i będziemy musieli oddać zwykle wyższą sumę niż kwota zadłużenia. To jednak pomocna oferta wtedy, gdy chcemy zmniejszyć ryzyko windykacji oraz egzekucji komorniczej.

#ADV_LARGE#

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.