Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Brak ubezpieczenia pożyczki a śmierć pożyczkobiorcy

Brak ubezpieczenia pożyczki a śmierć pożyczkobiorcy

Aktualnie wiele banków, a ponadto firm pożyczkowych oferuje pożyczki wraz z ubezpieczenie. Nierzadko zgodna na ubezpieczenie jest też warunkiem otrzymania pieniędzy. Polisy ubezpieczeniowe oferowane z pożyczkami to zwykle polisy na życie, których celem jest ochrona pożyczkobiorcy w razie wystąpienia problemów ze spłatą pożyczki. Dotyczą one sytuacji utraty pracy, choroby uniemożliwiającej spłatę rat, a także śmierci. Co jednak wtedy, gdy nastąpiła śmierć pożyczkobiorcy, a pożyczka nie była ubezpieczona?

Pożyczki i kredyty nie wygasają automatycznie po śmierci kredytobiorcy. Dotyczy to zarówno krótkich pożyczek gotówkowych zawieranych w bankach, pozabankowych chwilówek, także kredytów hipotecznych zaciąganych na zakupienie mieszkania czy budowę domu. Oczywiście, większe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy została zaciągnięta pożyczka ratalna czy kredyt hipoteczny na bardzo wysoką sumę oraz na długi okres.

Gdy pożyczka czy kredyt były ubezpieczone na wypadek śmierci klienta, wówczas zaspokojenie odbywa się za pośrednictwem polisy. Co jednak dzieje się wtedy, gdy ubezpieczenie nie zostało podpisane?

Nieubezpieczona pożyczka na cele konsumpcyjne – kto musi ją spłacić?

Skupmy się tutaj na pożyczkach gotówkowych zawieranych najczęściej na różnego rodzaju zakupy. Jeżeli zaciągnięta została pożyczka gotówkowa na cele konsumpcyjne, która z reguły nie jest zabezpieczana, wówczas, po śmierci pożyczkobiorcy obowiązek spłaty spada na spadkobierców. Instytucja pożyczkowa wypowiada wtedy umowę i konsekwencją jest zaspokojenie się przez instytucję z majątku pozostawionego przez pożyczkobiorcę.

Jeśli pożyczkobiorca wziął pożyczkę jako małżonek, wtedy zaspokojenie ma miejsce z majątku wspólnego, ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy zmarły dłużnik wziął pożyczkę za zgodą swojego małżonka. W przeciwnej sytuacji dług przechodzi na bliskich, którzy mogą przyjąć albo odrzucić taki spadek.

Pożyczka w spadku

Warto przy tym wskazać na kwestie związane z przyjęciem spadku. Z momentem śmierci pożyczkobiorcy ma miejsce otwarcie spadku na podstawie napisanego przez niego testamentu lub na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawa, na zasadzie dziedziczenia ustawowego. Spadkobierca może zarówno przyjąć, jak i odrzucić spadek.

W przypadku odrzucenia spadku całkowicie, spadkobierca nie odpowiada w ogólne za długi spadkowe. Oczywiście, nie dziedziczy zarówno długów, jak i innych elementów spadku, na przykład domu, samochodu, pieniędzy. Spadkobierca może też przyjąć spadek wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności – wtedy jest zobowiązany do spłacenia zadłużenia swoim majątkiem. Trzecią opcją jest przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności, czyli z dobrodziejstwem inwentarza. Ogranicza to odpowiedzialność spadkobiercy za długi do wartości otrzymanego spadku.

W związku z tym w najgorszym przypadku spadkobierca nic nie zyska, ponieważ odziedziczony majątek przejdzie na spłatę zadłużenia, a w najlepszym przypadku zyska, gdy po spłacie zadłużenia z odziedziczonego spadku zostanie jeszcze majątek.

Ten wpis znajduje się w kategorii