Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Kiedy można złożyć wniosek o pożyczkę?

Kiedy można złożyć wniosek o pożyczkę?

Pożyczanie pieniędzy w firmach oferujących produkty finansowe przez Internet staje się obecnie coraz bardziej popularne. W sieci działa coraz więcej firm oferujących wygodne w uzyskaniu produkty finansowe w formie pożyczek. Warto sprawdzić informacje jakie warunki trzeba spełnić by znacznie szybciej można było uzyskać pieniądze w formie pożyczki.

Gdy chce się pożyczyć pieniądze w środki finansowe muszą być szybko uzyskane zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest postawienie na firmy pożyczkowe, a nie na banki. W takich firmach można przede wszystkim liczyć na znacznie mniejsze formalności, które trzeba spełnić by można było uzyskać środki finansowe na konto.

Jednocześnie ważne jest decydowanie się na sprawdzenie również opinii klientów. Pozwala to na ocenę jak długo trzeba czekać na załatwienie poszczególnych formalności. Duże znaczenie ma czas rozpatrywania wniosków.

Na czas rozpatrywania wniosków wpływa między innymi to, w jakich godzinach działają poszczególne firmy pożyczkowe. Im dłużej działa firma tym można liczyć na znacznie dłuższy czas w ciągu dnia, w którym wnioski mogą być rozpatrywane.

Formalności przy staraniu się o pożyczki

Gdy wybiera się firmy pożyczkowe działające w Internecie warto postawić na sprawdzone firmy na rynku. Dotyczy to między innymi tego, jaki jest zakres obsługi klientów. Im obsługa klientów jest realizowana na wyższym poziomie tym znacznie szybciej można załatwić poszczególne formalności.

Można szybciej uzyskać kontakt w przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosków pożyczkowych. Bardzo ważne jest postawienie na takie firmy, które mają dobre opinie ze strony klientów. Wówczas można mieć pewność, że taka firma jest w stanie zapewnić profesjonalną obsługę.

Jednocześnie wiele firm oferuje rozpatrywanie wniosków nawet przez całą dobę. W takich firmach można liczyć na to, że wnioski będą rozpatrzone bez względu na moment ich wypełnienia. Istotny jest również czas realizowania rozpatrywania wniosków pożyczkowych.

Czas rozpatrywania wniosków pożyczkowych

 W kontekście oceny czasu rozpatrywania wniosków pożyczkowych trzeba brać pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze czas rozpatrywania wniosków to czas, w którym przedstawiana jest informacja, że wniosek został rozpatrzony.

Natomiast drugą kwestią jest to jak szybko po rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać na uzyskanie środków finansowych na konto bankowe. Generalnie większość firm pożyczkowych stara się załatwienie takiego procesu w ciągu kilku godzin w jednym dniu. Jednocześnie bardzo ważne jest to, w jakim czasie działa dana firma pożyczkowa. Wówczas niezbędne jest złożenie wniosku w czasie pracy danej firmy pożyczkowej.

Ważne jest również branie pod uwagę, że wniosek warto złożyć kilka godzin przed końcem obsługi klientów danego dnia, co pozwala mieć pewność, że firma zapewni informację o rozpatrzenie wniosku pożyczkowego tego samego dnia. Wówczas można liczyć na uzyskanie środków finansowych w formie pożyczki bezpośrednio na konto bankowego klientów w maksymalnie krótkim czasie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.