Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czym jest budżet domowy? Jak go planować?

Czym jest budżet domowy? Jak go planować?

Obserwując aktualne trendy, można zauważyć, że coraz większą popularność zyskuje szeroko rozumiane oszczędzanie. Bez wątpienia nikt z nas nie chce znaleźć się w sytuacji, kiedy wydatki przekraczają nie tylko dostępne środki na koncie, ale także te odłożone na “czarną godzinę”.

Jak tego uniknąć? Sprawdźmy! Pomoże nam budżet domowy

Przeglądając dostępne w sieci porady na temat uniknięcia problemów finansowych, z pewnością zetkniemy się z pojęciem budżet domowy. Wielu specjalistów czy też blogerów poucza swoich czytelników o konieczności sporządzenia odpowiedniego planu zarządzania swoimi pieniędzmi. Jednak pierwszym etapem do dostrzeżenia sensu podjęcia takiego kroku jest uświadomienie sobie, co to właściwie jest.

Pojęcie to można rozumieć na dwa sposoby. Z pewnością każdy z nas zna znaczenie budżetu domowego jako wszystkich środków finansowych składających się na podstawę utrzymania danego gospodarstwa. Może to być rodzina lub jedna osoba w zależności od naszej sytuacji prywatnej czy też stanu cywilnego. Jednak w naszym kontekście równie ważna będzie świadomość istnienia drugiego ujęcia, którym jest sposób kontrolowania finansów. Na czym to polega?

Dochody

Sporządzenie odpowiedniego budżetu pozwoli nam wprowadzić równowagę między uzyskiwane przychody oraz nieuniknione wydatki. Podstawą utrzymania każdego gospodarstwa domowego są bardziej lub mniej regularne dochody. Mogą to być nie tylko wynagrodzenia za wykonywaną pracę otrzymywane przez członków rodziny czy grupy niespokrewnionych ze sobą osób, ale również pozostałe wpływy pozwalające na powiększenie funduszów. jesienna-pozyczka

Wśród nich znajdują się, między innymi: wszelkie pobierane zasiłki, pieniądze otrzymywane z tytułu urlopu wychowawczego, emerytury, renty, a także świadczenie 500+.

Jeśli oprócz stałej pracy posiadamy dodatkowe zatrudnienie, z którego czerpiemy korzyści majątkowe, również to powinno zostać uwzględnione w zestawieniu. Dodatkowo, kiedy w naszych finansach pojawi się nieplanowany przypływ gotówki w postaci podwyżki, nagrody konkursowej czy też prezentu, nie możemy zapominać o wprowadzeniu tych informacji do budżetu domowego.

Tylko wtedy można mówić o jego skuteczności. Warto na koniec wspomnieć, że wsparcie finansowe otrzymane z instytucji bankowej lub pozabankowej także traktowane jest jako dochód, który później przeznaczymy na określony cel.

Wydatki

Jednak określenie dochodów, choć niezbędne, nie jest wystarczające do sporządzenia odpowiedniego planu. Drugim elementem zestawienia będą wydatki. Nazywamy w ten sposób operacje płatnicze, wskutek których nasz budżet domowy stopniowo maleje. Dzielą się one na stałe, czyli zobowiązania pojawiające się cyklicznie, opiewające na taką samą kwotę.

Przykładowo mogą być naszą comiesięczną rutyną, tak jak: opłata rachunków za media, czynsz, koszty związane z wywozem śmieci, zakup benzyny lub biletu miesięcznego na komunikację miejską czy też raty kredytów oraz pożyczek. Nie można jednak zapominać również o wydatkach zmiennych, których nie da się jednoznacznie określić. Niemożliwe jest przewidzenie dokładnej sumy pieniędzy przeznaczonej na: zakupy spożywcze, odzież czy remont.

Oczywiście, można odłożyć na ten cel pewną kwotę, ale nikt nie zagwarantuje nam, że nie zostanie ona przekroczona. Złośliwość rzeczy martwych nie zna granic. Nie mamy wpływu na to, czy nasza 5-letnia pralka zepsuje dziś, a może jeszcze wytrzyma kwartał lub dwa. W tym miejscu pojawia się pytanie, skoro pewnych rzeczy nie można przewidzieć, to jak zaplanować budżet domowy? jesienna-pozyczka

Na jaki okres zaplanować budżet domowy?

Jeśli podejmiemy decyzję o stworzeniu budżetu domowego, powinniśmy zastanowić się nad okresem, jaki będzie on obejmował. W tej kwestii mamy zupełną dowolność. Jednak zaleca się, aby był to minimum miesiąc, a maksymalnie rok. Jeśli zdecydujemy się na dłuższym termin, może pojawić się problem z określeniem realnych wydatków oraz dochodów.

Nawet w przypadku rocznego budżetu domowego nie wyklucza się napotkania trudności. Mimo to warto poświęcić więcej czasu na dokonanie analizy i sporządzenia planu długoterminowego. Z pewnością pomoże on, kiedy staniemy przed koniecznością zaciągnięcia pożyczki lub kredytu. Dzięki temu w łatwy sposób określimy potrzeby oraz możliwości finansowe.

Jak sporządzić odpowiedni budżet domowy?

Sporządzenie budżetu domowego nie powinno sprawić nam większych problemów, jeśli jesteśmy świadomi swojej sytuacji finansowej. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, będzie stworzenie tabeli składającej się z czterech kolumn. Jedną nazwijmy dochody, drugą zaś wydatki.

Dwie pozostałe posłużą nam do wpisania kwot. Następnie musimy wypisać wszystkie wpływy, takie jak wynagrodzenie netto, zasiłki czy odsetki z produktów oszczędnościowych, oraz stałe i zmienne koszty utrzymania. Zanim przejdziemy do następnego etapu, warto pomyśleć o uwzględnieniu kwoty, którą zdecydujemy się odkładać na „czarną godzinę” lub przyjemności. W zależności od naszej sytuacji finansowej specjaliści zalecają, aby była to wartość od 5 do 10% wynagrodzenia.

Wróćmy jednak do planowania budżetu domowego. Kiedy uzupełnimy rubryki wartościami odpowiadającymi konkretnym pozycjom, możemy przejść do zsumowania kolejno dochodów i wydatków. Ostatnim etapem będzie odjęcie od siebie wyników otrzymanych w poprzednim kroku. W efekcie otrzymujemy kwotę, która powinna zostać na naszym koncie pod koniec miesiąca. Możemy również przeznaczyć ją na dodatkowe, nieprzewidziane wydatki.

Budżet domowy jako narzędzie kontroli

Budżet domowy ma za zadanie pomóc nam w nadzorowaniu naszych finansów w taki sposób, aby nie znaleźć się w sytuacji bez wyjścia. Nie polega to jedynie na sporządzeniu zestawienia wydatków oraz dochodów. Skuteczne zarządzanie funduszami wymaga systematyczności i stałego aktualizowania danych.

Jeśli założyliśmy, że wydatki zmienne w danym okresie będą wynosić 600 zł, a niestety jeszcze przed upływem zakładanego terminu została ona przekroczona, musimy nanieść poprawki. W ten sposób będziemy mieli świadomość, jaka kwota pozostaje do naszej dyspozycji. Umożliwi nam to w porę ograniczyć pozostałe koszty i uniknąć ujemnego salda na koncie.

Niewykluczone, że znajdziemy się w sytuacji, kiedy ograniczenie wydatków może już nie wystarczyć. Jednak posiadając dobrze zaplanowany budżet domowy, jesteśmy w stanie uzupełnić dziurę w finansach, zanim stanie się ona rzeczywistością.

Co należy zrobić? Nie pozostaje nam nic innego, jak stawić czoła problemom i obliczyć wartość brakującej kwoty. Jeśli przekracza ona kwotę oszczędności, wówczas powinniśmy poważnie pomyśleć o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki. Jak wybrać odpowiednią ofertę?

Potrzebne wsparcie finansowe

Jak już wspominaliśmy, zdarza się, że po aktualizacji budżetu domowego pojawi się deficyt. Jeśli będzie on przekraczał kwotę naszych oszczędności, dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z pożyczki lub kredytu.

Podczas wyboru odpowiedniej oferty pamiętajmy przede wszystkim o kierowaniu się swoimi możliwościami finansowymi. Pozwoli nam to uniknąć większych problemów oraz wprowadzić równowagę w nadszarpniętym budżecie.

Jedną z możliwości jest skorzystanie z pożyczek długoterminowych, które dają nam gwarancję rozłożenia większego wydatku na raty. Wśród takich rozwiązań znajdziemy wsparcie finansowe Aasa z okresem kredytowania wynoszącym nawet 24 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty i uzupełnij swój budżet domowy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.