Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Przelew na błędny numer konta bankowego

Przelew na błędny numer konta bankowego

Dzisiaj przelew możemy zrobić szybko i wygodnie przez internet. Aktualnie praktycznie każdy bank udostępnia swoim klientom serwisy transakcyjne pozwalające na prowadzenie obsługi konta przez internet. Tam możemy sprawdzić swoje saldo, możemy również robić przelewy i korzystać z innych usług. Co jednak zrobić wtedy, gdy wysłaliśmy przelew na nieodpowiednie konto bankowe?

Popełnienie błędu przy wypełnianiu formularza przelewu może zdarzyć się każdmu z nas. Najczęściej to problem wtedy, gdy przepisujemy dane ręcznie, a nie kopiujemy z wiadomości czy strony. W takim przypadku istnieje ryzyko, że środki trafią nie do tej osoby, do której chcielibyśmy je przekazać.

Najnowsza Ustawa o usługach płatniczych wskazuje, że banki przeprowadzają przelewy tylko na podstawie wskazanego numeru rachunku. Musimy jednak wypełniać też pozostałe pola, ponieważ wtedy możemy dodatkowo ochronić się przed ryzykiem popełnienia błędu. Wiele banków pozwala wtedy na zapisanie odbiorców lub serwis automatycznie zapamiętuje te dane – wystarczy wtedy tylko wybrać odbiorcę przelewu, gdy już wcześniej wykonywaliśmy płatność na jego konto.

Jakie błędy popełniamy przy przelewach?

Przy wykonywaniu przelewu możemy popełnić kilka różnych błędów – możemy podać błędne dane odbiorcy, na przykład jego nazwę czy adres, możemy też wpisać nieprawidłowi numer rachunku odbiorcy, a także źle określić kwotę przelewu.

Gdy podamy złe dane odbiorcy – jego imię i nazwisko lub też niepoprawny adres zamieszkania, ale dobry numer konta, wtedy bank zrealizuje przelew na konto o wskazanym numerze, nawet wtedy, gdy dane nie będą zgadzały się całkowicie. Z kolei wtedy, gdy podamy zły numer rachunku, środki trafią na niewłaściwe konto, jeżeli takie istnieje, albo zostaną do nas zwrócone, jeśli okaże się, że konto o takim numerze nie jest zarejestrowane. jesienna-pozyczka

Warto przy tym wskazać, że numery rachunku są specjalnie skonstruowane. Gdy błędnie wpiszemy cyfry, wtedy suma kontrolna dla numeru może nie zgadzać się i przelew nie zostanie zrealizowany. Wtedy bank wyświetla komunikat i nie dopuszcza do wykonania przelewu.

Co wtedy, gdy wykonamy przelew na błędny rachunek?

Jeśli wysłaliśmy już przelew i zauważyliśmy, że numer rachunku nie jest odpowiedni, w takim przypadku powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z bankiem – najlepiej telefonicznie. Istnieje możliwość anulowania lub cofnięcia zlecenia płatniczego, gdy transakcja nie została jeszcze potwierdzona przez bank i oczekuje na realizację.

Gdy jednak przelew został już zatwierdzony przez bank i zrealizowany, wtedy mamy jeszcze jedną deskę ratunku. Za pośrednictwem banku możemy wystosować do posiadacza rachunku wiadomość z żądaniem zwrotu przelewu. Wówczas w takim dokumencie określa się wysokość kwoty do zwrotu, termin zwrotu, a także numer rachunku, na który należy wykonać przelew.

Może też zdarzyć się, że osoba, która otrzymała pomyłkowy przelew, nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy należy skierować sprawę do sądu i wystąpić z powództwem o zapłatę. Wtedy większość osób, które dostały pieniądze, zwraca je polubownie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.