Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Program Mieszkanie Plus - na czym polega?

Program Mieszkanie Plus - na czym polega?

Rządowy program Mieszkanie Plus wzbudza duże zainteresowanie wśród Polaków. Chociaż jeszcze nie ruszył pełną parą, to jednak już teraz wielu z nas myśli o tym, jak można z niego skorzystać. Czym więc dokładnie jest program Mieszkanie Plus i do kogo będzie on skierowany?

Program Mieszkanie Plus został przyjęty z uchwałą dotyczącą Narodowego Programu Mieszkaniowego dnia 27 września 2016 roku. Jest on skierowany do każdego Polaka, ale w pierwszej kolejności ma stanowić wsparcie dla tych osób, które nie mogą otrzymać kredytu hipotecznego na zasadach rynkowych, a także dla rodzin wielodzietnych. To wobec tego propozycja dla tych, którzy marzą o swoich czterech kątach.

Mieszkanie Plus ma zastąpić obowiązujący jeszcze do 2018 roku program Mieszkanie dla Młodych. Warto jednak wskazać o tym, że różnią się one znacznie w swoich założeniach.

Mieszkanie Plus – podstawowe założenia

Aktualnie trwający program Mieszkanie dla Młodych przeznaczony jest do osób, które chcą kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny. Polega ono na uzyskaniu dopłat do wkładu własnego dla osób mających do 35. roku życia. Na większe dopłaty mogą liczyć osoby wychowujące dzieci.

Z kolei w przypadku programu Mieszkanie Plus stosuje się inne podejście do pomocy Polakom. Program ten opiera się na trzech filarach, a mianowicie Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, który będzie odpowiedzialny za rozporządzanie gruntami przekazanymi od Skarbu Państwa, Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, które będą pozwalać na oszczędzanie pieniędzy na zakup lub remont mieszkania z dodatkowymi premiami, a także na wsparciu budownictwa społecznego oraz spółdzielczego.

Tanie budownictwo w programie Mieszkanie Plus

Największym zainteresowaniem cieszy się tanie budownictwo w ramach prezentowanego programu. Ten element programu polega na budowaniu tanich bloków, które będą przeznaczone na wynajem, ale w dłuższej perspektywie mieszkańcy będą mogli je wykupić. Dzięki temu, że lokale mieszkalne będą budowane z naciskiem na niskie koszty, aby nie przekroczyły kwoty 2 000 – 3 000 złotych za metr kwadratowy, cena wynajmu też będzie bardzo przystępna.

Budynki z mieszkaniami na wynajem powstają w różnych zakątkach Polski, głównie na obrzeżach miast, gdzie ceny ziemi są niższe. Rząd wskazał, że czynsz od wynajmu takiego mieszkania będzie wynosić 10-20 złotych za metr kwadratowy. Do tych kosztów trzeba będzie też doliczyć te związane z mediami. Płatność czynszu ma być formą na dojście do własności, więc po kilkudziesięciu latach mieszkańcy będą mogli stać się właścicielami mieszkania.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe – oszczędzanie z premią

Na uwagę zasługują również Indywidualne Konta Mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie Plus. W tym przypadku wsparcie ma polegać na pomocy w oszczędzaniu pieniędzy na zakupienie mieszkania. Środki wpłacane na IKM mają być wyjęte spod podatku Belki, a także mają być premiowane dodatkowymi bonusami.

Minimalny okres oszczędzania na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych ma wynieść 5 lat, dlatego dopiero po tym czasie będziemy mogli wyjąć środki. Nie ma jednak bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego programu oraz zasad premiowania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.