W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Co zrobić z nieudanym prezentem gwiazdkowym?

Co zrobić z nieudanym prezentem gwiazdkowym?

Masz prezent gwiazdkowy, który można określić słowem „niechciany”? W takim przypadku wcale nie musisz trzymać go w głębi szafy. Co z nim zrobić?

Co roku z okazji świąt wręczamy sobie wiele upominków. Niestety, część z nich zwyczajnie nie spełnia oczekiwań i nie wpasowuje się w gust osoby obdarowanej. Oczywiście, jeśli nie chcemy urazić bliskiego, który podarował nam taki upominek, możemy z niego korzystać.

Gdy jednak nie chcemy tego robić i tak naprawdę upominek nie jest nam potrzebny, mamy kilka sposobów na to, aby spożytkować go inaczej.

Niechciany prezent w przenośni nazywany jest WHITE ELEPHANT

Zwrot w sklepie

Niestety, nie zawsze możliwe jest wymienienie albo zwrócenie upominku, który otrzymaliśmy. W tym celu potrzebujemy przede wszystkim rachunku, dlatego musielibyśmy dostać prezent wraz z paragonem ze sklepu. zimowa-pozyczka

Po drugie, sklep musiałby dopuszczać taką możliwość. Sklepy stacjonarne nie mają obowiązku przyjmowania zwrotów od swoich klientów – wynika to z dobrej woli i polityki sklepów, dlatego nie wszędzie zwrócimy nieudany upominek. W sklepach internetowych mamy na to z kolei 14 dni (w tym czasie musimy poinformować sklep o zamiarze zwrotu, a potem mamy kolejne 14 dni na jego zwrócenie).

Odsprzedaż

Nieudany upominek możemy też próbować sprzedać – być może znajdzie się osoba, której bardziej przypadnie do gustu. W tym celu możemy wykorzystać różne portale ogłoszeniowe oraz aukcyjne, ale możemy też zaprezentować go swoim znajomym.

Dzięki odsprzedaży odzyskamy część kosztów, które zostały poniesione na kupno prezentu. Z pieniędzy możemy kupić to, co spodoba nam się na pewno!

Przekazanie dalej

Są takie upominki, które krążą w rodzinie i wśród znajomych już od dłuższego czasu. Zatem nieudany prezent możesz spróbować przekazać komuś innemu na urodziny, pod choinkę czy na inne okazje.

Oczywiście, przemyśl wcześniej, czy rzeczywiście dla takiej osoby dany upominek będzie udany – w przeciwnym przypadku przekazujemy jej ten problem, który mamy sami.

Wymienienie na coś innego

W internecie znajdziemy również serwisy internetowe i fora, na których możemy wymieniać rzeczy z innymi użytkownikami – wtedy nie musimy angażować w taką transakcję żadnych pieniędzy oprócz wysyłki do drugiej osoby. zimowa-pozyczka

Warto więc wystawić także tam swój przedmiot – być może komuś się spodoba, a my będziemy mogli wtedy znaleźć coś ciekawego w propozycjach drugiej osoby.

Dać potrzebującym

Kolejnym sposobem na pozbycie się nieudanego upominku jest podarowanie go osobie potrzebującej. Istnieje wiele organizacji charytatywnych, do których możemy przekazać różne niechciane rzeczy, na przykład ubrania, obuwie, kosmetyki.

Zatem istnieje wiele sposobów na to, aby pozbyć się niechcianego upominku.

Wcale nie musimy przechowywać go w szafie przez kolejne lata i udawać, że wcale go tam nie ma. Jeśli nie ma opcji oddania go w sklepie, możemy zrobić z niego użytek na inne sposoby – oddać osobom potrzebującym, przekazać w prezencie komuś innemu, spróbować odsprzedać przez internet.

Jeśli nie lubisz, gdy w twoim domu znajdują się niepotrzebne przedmioty, masz przed sobą wiele różnych dróg, aby się ich pozbyć!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.