Zaplanuj urlop z pożyczką online!

Sprawdź!

Kiedy będziemy potrzebowali prawnika?

Kiedy będziemy potrzebowali prawnika?

Adwokat czy radca prawny pomagają w uzyskaniu odpowiedzi na różne pytania związane z prawem. Czy jednak każdy z nas potrzebuje prawnika? W jakich sytuacjach należy zwrócić się do takiego specjalisty?

Nie każdy z nas musi posiadać szeroką wiedzę prawniczą. Każdy z nas musi jednak postępować według przepisów prawa. W internecie możemy obecnie bez trudu znaleźć wszystkie akty prawne obowiązujące w naszym kraju. Jednak nie zawsze wiemy, w jaki sposób je interpretować. Wobec tego w takiej sytuacji potrzebna będzie pomoc – może dać nam ją prawnik.

W czym może pomóc nam prawnik?

Kancelarie prawne oferują swoim klientom szeroką gamę usług. Do prawnika możemy udać się wtedy, gdy chcemy otrzymać poradę prawną w zakresie interpretacji różnych przepisów prawnych. Prawnik doradzi nam wtedy, co powinniśmy zrobić. Także specjalista ten może przygotować dla nas różnego rodzaju pisma, na przykład pisma urzędowe, pisma procesowe, opinie prawne.

Oczywiście, do prawnika możemy też pójść wtedy, gdy chcemy kogoś pozwać lub zostaliśmy pozwani, gdy się rozwodzimy, gdy chcemy walczyć o alimenty, w przypadku spraw spadkowych czy dotyczących podziału własności.

Dziedziny prawa, w których możemy otrzymać pomoc:

• prawo cywilne pożyczka na lato

• prawo rodzinne

• prawo pracy

• prawo karne

• prawo administracyjne

• prawo finansowe

• prawo gospodarcze pożyczka na lato

Jeśli chcemy otrzymać pomoc w powyższym zakresie, warto wybrać takiego prawnika, który ma doświadczenie w tej dziedzinie, która nas interesuje. W ten sposób mamy pewność, że zgłaszamy się do kogoś, kto zna się na rzeczy i będzie mógł pomóc nam kompleksowo.

Adwokat czy radca prawny?

Gdy chcemy otrzymać poradę prawną albo znaleźć obrońcę, możemy udać się nie tylko do kancelarii adwokackiej, ale również do kancelarii radcy prawnego. Kiedyś te dwa zawody prawnicze były oddzielne – radca prawny zatrudniany był w firmach, z kolei adwokat był zawodem wolnym. Obecnie uprawnienia radców prawnych oraz adwokatów są niemalże takie same, a z punktu widzenia klienta nie ma to żadnej różnicy.

Adresy kancelarii adwokackich oraz kancelarii radców prawnych możemy znaleźć już teraz całkowicie przez internet – bez wychodzenia z domu. Co więcej, rosnącym zainteresowaniem cieszą się usługi prawne on-line. W ten sposób możemy otrzymać poradę prawną. Wówczas kontaktujemy się z prawnikiem on-line, przesyłając mu nasze pytanie. Otrzymujemy odpowiedź z wyceną. Płacimy wskazaną sumę, a następnie w wyznaczonym czasie otrzymujemy poradę.

Przykładowe sytuacje, gdy potrzebujemy prawnika:

• chcemy rozwieść się z małżonkiem

• chcemy wnioskować o alimenty

• chcemy otrzymać opiekę nad dzieckiem

• chcemy dokonać podziału majątku

• chcemy pozwać inną osobę

• zostaliśmy pozwanie przez inną osobę

• zostaliśmy niesłusznie zwolnieni z pracy lub padliśmy ofiarą mobbingu

Oczywiście, są to tylko przykładowe sytuacje, ponieważ jest ich znacznie więcej.

Zatem zawsze wtedy, gdy mamy trudności z samodzielną interpretacją prawa, w takim przypadku powinniśmy skonsultować się z prawnikiem. Za poradę prawną zapłacimy od 100 do 300 złotych, zatem nie jest to wyjątkowo wysoka cena.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 400,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 86,10%. Rata miesięczna od 290,12 zł. Roczna stopa oprocentowania 19% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5 825,66 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1436,66 zł, prowizja 4389,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 225,66 zł.  Stan na dzień 09.06.2022 r.                        

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 800,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 73,35%. Rata miesięczna od 294,90 zł. Roczna stopa oprocentowania 19,0 % (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5599,22 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1567,22 zł, prowizja 4032 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 399,00 zł. Stan na dzień 09.06.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 100,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.                          

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.