Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Porady prawne przez internet - jak działają?

Porady prawne przez internet - jak działają?

Usługi prawne możemy otrzymać nie tylko stacjonarnie – w kancelarii adwokackiej albo kancelarii radcy prawnego, ale również z takiej usługi możemy skorzystać przez internet. Jak działa prawnik on-line i z jakimi kosztami usług musimy się wtedy liczyć?

Nie każdy z nas musi posiadać rozeznanie w prawie. Jednak każdy powinien go przestrzegać. Gdy pojawiają się jakieś problemy z prawem, powinniśmy zapoznać się bliżej z daną dziedziną lub skorzystać z pomocy eksperta w tej dziedzinie.

Porady prawne są uznawane za dość drogie, ale powinniśmy pamiętać, że w rzeczywistości wcale nie są one kosztowne. Co więcej, gdy skorzystamy z pomocy prawnej on-line, możemy zaoszczędzić. Jak to możliwe?

Jak działa poradnictwo prawne on-line?

Udzielanie porad prawnych to główny przedmiot działalności większości kancelarii prawnych – adwokackich oraz radców prawnych. Jeśli chcemy otrzymać pomoc, możemy udać się do nich osobiście, ale w ostatnich latach coraz więcej kancelarii zaczęło oferować usług prawne przez internet.

Poradnictwo prawne on-line dostępne jest wówczas dla każdego, kto potrzebuje szybkiej pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych – bez wychodzenia z domu. Nie należy przy tym mylić profesjonalnych porad prawnych z tymi udzielanymi na forach internetowych. Korzystając z pomocy prawdziwego prawnika mamy pewność, że jego odpowiedź będzie zgodna z literą prawa i nie będzie domysłem.

Porady prawne on-line przebiegają według następującej procedury:

• przekazanie do prawnika pytania prawnego

• prawnik analizuje przekazane pytanie pod kątem jego stopnia skomplikowania i przekazuje klientowi informację o cenie porady

• klient może zgodzić się na taką cenę lub zrezygnować z usługi bez żadnych opłat – gdy zgadza się, płaci za usługę prawną

• gdy pieniądze dochodzą do kancelarii prawnej, prawnik rozpoczyna przygotowywanie odpowiedzi

• odpowiedź w wyznaczonym terminie przekazywana jest do klienta na jego adres e-mailowy

Zwykle czas udzielenia porady prawnej przez internet to od 2 do 3 dni, niemniej może on się przedłużyć wtedy, gdy sprawa jest złożona. Wówczas na odpowiedź możemy czekać nawet ponad tydzień. Dokładne informacji o czasie oczekiwania możemy najczęściej znaleźć na stronie internetowej kancelarii prawnej.

Warto też wskazać, że obecnie możemy skorzystać z serwisów internetowych zrzeszających prawników udzielających porady on-line. W tym przypadku rejestrujemy się na stronie i publikujemy pytanie. Możemy następnie otrzymać zgłoszenia od prawników z cenami i wtedy wybieramy taką ofertę, która będzie najtańsza.

Ile kosztuje porada prawna przez internet?

Ceny porad prawnych są generalnie podobne do porad udzielanych stacjonarnie. Czasami możemy jednak zaoszczędzić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Zwykle cena porady prawnej wynosi od 100 do 300 złotych, niemniej jednak możemy znaleźć też oferty wynoszące około 50-70 złotych. Warto więc zapoznać się z różnymi propozycjami, gdy potrzebujemy fachowej pomocy przy rozwiązaniu jakiegoś problemu prawnego. Pamiętajmy, że wycena najczęściej nie jest płatna.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.