W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Porady prawne przez internet - jak działają?

Porady prawne przez internet - jak działają?

Usługi prawne możemy otrzymać nie tylko stacjonarnie – w kancelarii adwokackiej albo kancelarii radcy prawnego, ale również z takiej usługi możemy skorzystać przez internet. Jak działa prawnik on-line i z jakimi kosztami usług musimy się wtedy liczyć?

Nie każdy z nas musi posiadać rozeznanie w prawie. Jednak każdy powinien go przestrzegać. Gdy pojawiają się jakieś problemy z prawem, powinniśmy zapoznać się bliżej z daną dziedziną lub skorzystać z pomocy eksperta w tej dziedzinie.

Porady prawne są uznawane za dość drogie, ale powinniśmy pamiętać, że w rzeczywistości wcale nie są one kosztowne. Co więcej, gdy skorzystamy z pomocy prawnej on-line, możemy zaoszczędzić. Jak to możliwe?

Jak działa poradnictwo prawne on-line?

Udzielanie porad prawnych to główny przedmiot działalności większości kancelarii prawnych – adwokackich oraz radców prawnych. Jeśli chcemy otrzymać pomoc, możemy udać się do nich osobiście, ale w ostatnich latach coraz więcej kancelarii zaczęło oferować usług prawne przez internet.

Poradnictwo prawne on-line dostępne jest wówczas dla każdego, kto potrzebuje szybkiej pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych – bez wychodzenia z domu. Nie należy przy tym mylić profesjonalnych porad prawnych z tymi udzielanymi na forach internetowych. Korzystając z pomocy prawdziwego prawnika mamy pewność, że jego odpowiedź będzie zgodna z literą prawa i nie będzie domysłem. wiosenna-pozyczka

Porady prawne on-line przebiegają według następującej procedury:

• przekazanie do prawnika pytania prawnego

• prawnik analizuje przekazane pytanie pod kątem jego stopnia skomplikowania i przekazuje klientowi informację o cenie porady

• klient może zgodzić się na taką cenę lub zrezygnować z usługi bez żadnych opłat – gdy zgadza się, płaci za usługę prawną

• gdy pieniądze dochodzą do kancelarii prawnej, prawnik rozpoczyna przygotowywanie odpowiedzi

• odpowiedź w wyznaczonym terminie przekazywana jest do klienta na jego adres e-mailowy

Zwykle czas udzielenia porady prawnej przez internet to od 2 do 3 dni, niemniej może on się przedłużyć wtedy, gdy sprawa jest złożona. Wówczas na odpowiedź możemy czekać nawet ponad tydzień. Dokładne informacji o czasie oczekiwania możemy najczęściej znaleźć na stronie internetowej kancelarii prawnej. wiosenna-pozyczka

Warto też wskazać, że obecnie możemy skorzystać z serwisów internetowych zrzeszających prawników udzielających porady on-line. W tym przypadku rejestrujemy się na stronie i publikujemy pytanie. Możemy następnie otrzymać zgłoszenia od prawników z cenami i wtedy wybieramy taką ofertę, która będzie najtańsza.

Ile kosztuje porada prawna przez internet?

Ceny porad prawnych są generalnie podobne do porad udzielanych stacjonarnie. Czasami możemy jednak zaoszczędzić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Zwykle cena porady prawnej wynosi od 100 do 300 złotych, niemniej jednak możemy znaleźć też oferty wynoszące około 50-70 złotych. Warto więc zapoznać się z różnymi propozycjami, gdy potrzebujemy fachowej pomocy przy rozwiązaniu jakiegoś problemu prawnego. Pamiętajmy, że wycena najczęściej nie jest płatna.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.