Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Karuzela VAT - na czym to polega?

Karuzela VAT - na czym to polega?

Wśród najczęściej spotykanych przestępstw skarbowych w Polsce oraz w Unii Europejskiej znajdują się tak zwane oszustwa karuzelowe. Powodują one niemałe uszczuplenia budżetowe. Na czym dokładnie polega karuzela VAT i w jaki sposób Państwo broni się przed takimi oszustwami?

Przestępstwa vatowe zaliczają się do tych, z którymi skarbówka walczy najbardziej zaciekle. Podmioty, które działają w tak zwanych karuzelach podatkowych, nie płacą wówczas podatku VAT należnego lub też wyłudzają VAT naliczony. W sieci znajduje się zwykłe od kilku do kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory prowadzenia legalnych transakcji handlowych. Jednak ich głównym celem jest wzbogacenie się na podatku VAT.

W procederze biorą udział nie tylko polskie firmy, ale często także te zakładane za granicą, a przykład w sąsiednich państwach takich jak Czechy, Słowacja oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Jak działają karuzele podatkowe?

Aby karuzela VAT mogła zacząć działać, zakłada się rachunki bakowe dla nowych spółek lub osób rzekomo otwierających działalność gospodarczą. Także rachunki te mogą być tworzone dla spółek odkupionych od osób trzecich.

Podmioty te nazywane są słupami czy też „znikającymi podatnikami”, ponieważ szybko są zamykane. Słupy wykonują wtedy nawet do kilkuset jednostkowych transakcji o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych i natychmiast odsprzedają towary innemu podmiotowi. Kolejna cena sprzedaży jest już nieco wyższa od poprzedniej. W ten sposób grupa podmiotów w karuzeli w krótkim czasie generuje obrót wynoszący nawet kilkadziesiąt milionów złotych. jesienna-pozyczka

Warto przy tym zaznaczyć, że obrót takimi środkami finansowymi na ogół nie ma pokrycia w rzeczywistym obrocie towarami. Możemy więc mówić wtedy o fikcyjnie powadzonej działalności, co potwierdzają też kolejne kontrole podatkowe.

Na czym zarabiają oszuści?

Aby karuzela podatkowa mogła przynieść oszustom zyski, podmioty lub jeden podmiot w łańcuchu transakcji musi nie wpłacić należnego podatku VAT, z kolei inny musi niezależnie wystąpić o jego zwrot.

Oszuści stosują także różne metody mające na celu utrudnienie wykrycia oszustwa, na przykład podmiotów, które obracają towarem, jest kilka. Duże znaczenie mają tutaj także słupy, czyli ci „znikający podatnicy”. Nie prowadzą oni tak naprawdę działalności gospodarczej, zatem wystawiają faktury VAT, które nie są dokumentacją prawdziwych, faktycznie odbywających się zdarzeń gospodarczych. Potem znikają i zostawiają po sobie nieuregulowany podatek należny.

Na co narażają się uczestnicy karuzeli podatkowej?

Aktualnie kary za uczestnictwo w oszustwie polegającym na karuzeli VAT są bardzo wysokie. Oprócz kary polegającej na zapłacie zobowiązań wygenerowanych z faktur stosuje się też zapisy kodeksu skarbowego i karnego. Uczestnikom karuzeli podatkowej grozi nawet 5 lat więzienia lub 17 milionów złotych kary.

Jako przedsiębiorca także możemy narazić się na takie niebezpieczeństwo – pamiętajmy więc o tym, aby dobrze prześwietlić kontrahenta i gromadzić wszystkie dokumenty dotyczące transakcji, a także te dotyczące dostaw towarów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.