Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Ile może dorobić emeryt? Sprawdzamy!

Ile może dorobić emeryt? Sprawdzamy!

Tylko niektórzy emeryci otrzymują wysokie świadczenie. Wielu z nich uzyskuje niewielkie emerytury, które ledwo wystarczają na związanie końca z końcem. Wobec tego emeryci często interesują się dodatkowymi zarobkami. Czy można dorabiać na emeryturze?

Aktualnie do świadczenia emerytalnego można dorobić. Chociaż rząd w ostatnim czasie planował wprowadzenie zakazu dorabiania na emeryturze, to jednak zmiany te nie weszły w życie. Warto jednak pamiętać o tym, że dorabianie na emeryturze związane jest również z określonymi wymogami i ograniczeniami.

Wielu seniorów, nawet po przejściu na emeryturę, nadal zachowuje aktywność zawodową. Jednak pracujący emeryci, którzy nie ukończyli tak zwanego ustawowego wieku, powinni uważać i zawsze zwracać uwagę na wysokość swoich dodatkowych dochodów. Gdy chcemy jednocześnie pracować i pobierać świadczenie emerytalne, powinniśmy także powiadomić o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny ustalany indywidualnie – zależnie od daty urodzenia.

Limity dorabiania na emeryturze

Limity dorabiania dla emerytów oraz dla rencistów są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS.

Zmniejszenie emerytury lub renty następuje w przypadku przekroczenia przeciętnego wynagrodzenia o minimum 70%. Świadczenie zawieszane jest wtedy, gdy świadczeniobiorca zarobił powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia. jesienna-pozyczka

Od 1 czerwca 2017 roku emeryci i renciści mogą dorobić miesięcznie następujące sumy:

• do 3047,50 złotych brutto – bez zmniejszenia świadczenia

• od 3047,51 złotych do 5659,70 złotych brutto – świadczenie jest wówczas zmniejszone o sumę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

• powyżej 5659,70 złotych brutto – ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury lub renty

Wysokość kwot, które zaprezentowane są powyżej, zmienia się czterokrotnie do roku, a dokładnie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, dlatego warto sprawdzać je regularnie, aby nie doszło do przekroczenia wskazanych limitów. W przeciwnym przypadku emerytura może być zmniejszona albo zawieszona.

ZUS może zabrać dorabiającemu emerytowi maksymalnie:

• 565,53 złotych – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jesienna-pozyczka

• 480,73 złotych – renta rodzinna dla jednej osoby

• 424,18 złotych – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Bez ograniczeń mogą z kolei dorabiać przede wszystkim ci emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę.

Również dotyczy to świadczeniobiorców, którzy:

• mają ustalone prawo do emerytury, która podlegała zawieszeniu z uwagi na to, że przez cały rozliczany rok kalendarzowy pracowali w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę

• mają przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, przykładowo z umowy o dzieło

• złożyli wniosek o zawieszenie świadczenia i ZUS przez cały rok kalendarzowy nie wypłacał osobie emerytury lub renty

• mają prawo do renty: jako inwalidzi wojenni, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub rent rodzinnych po tych inwalidach

• mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.