Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy można ubezpieczyć się od raka?

Czy można ubezpieczyć się od raka?

Coraz więcej ludzi choruje na nowotwory. To jedno z największych zagrożeń zdrowotnych i każdy chciałby się przed nim uchronić. Właśnie dlatego tak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Naprzeciwko tym obawom wychodzą też towarzystwa ubezpieczeniowe, które w swojej ofercie posiadają specjalne polisy.

Onkopolisy, ponieważ właśnie tak określa się także te polisy ubezpieczeniowe, to jedna z ostatnich nowości na rynku ubezpieczeń. Aktualnie rak jest drugą przyczyną zgonów w naszym kraju, wobec tego zainteresowanie ofertą jest spore, ponieważ dzięki takiej polisie chory i rodzina mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w razie wystąpienia problemów zdrowotnych.

Zanim jednak zdecydujemy się na sygnowanie tego rodzaju umowy, powinniśmy dokładnie zapoznać się ze specyfiką tego rodzaju ofert, ponieważ różnią się one od zwykłych polis na życie.

Na czym polegają ubezpieczenia od raka?

Ubezpieczenia od raka możemy zakupić jako dodatek do polis na życie dla siebie i dla całej rodziny, ale również możemy wykupić ją ja osobno, czyli zarówno polisa od raka, jak i na życie mogą wtedy stanowić osobne produkty.

Gdy zdecydujemy się na zakupienie samodzielnego ubezpieczenia od raka, wypłatę odszkodowania będzie można otrzymać tylko wtedy, gdy nastąpi śmierć właśnie z powodu tej choroby. Oczywiście, środki możemy też uzyskać w wielu innych przypadkach, na przykład jako usługa typu assistance medyczny, czyli do pokrycia dodatkowych badań, drugiej diagnozy, rehabilitacji, niemniej wszystko zależne jest już od tego, jak skonstruowana będzie polisa. jesienna-pozyczka

Musimy jednak zaznaczyć, że nie każdy nowotwór jest przez ubezpieczyciela oferującego polisy od tego schorzenia traktowany tak samo. Najczęściej występuje podział na te groźne i poważne schorzenia. W przypadku tych pierwszych będzie można uzyskać tylko określony procent od ubezpieczenia, na przykład 10-20% gwarantowanej sumy, natomiast dopiero wtedy, gdy zdiagnozowany zostanie nowotwór groźniejszy, wypłata będzie wynosić 100%.

Jak dużo będziemy musieli zapłacić za polisę od nowotworu?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują najczęściej różne warianty do wyboru – zarówno tańsze, jak i droższe. Generalnie w przypadku wariantów tańszych ochrona jest węższa, a sumy odszkodowań, które możemy otrzymać, także niezbyt atrakcyjne, na przykład wysokość maksymalna odszkodowania to około 20 000 złotych. Te droższe z kolei mogą zagwarantować nam wypłatę nawet powyżej 100 tysięcy złotych.

Cena polisy zależna jest jednak nie tylko od tego, w jakim pakiecie chcemy się ubezpieczyć. Dodatkowo także ubezpieczyciele przeprowadzają krótkie ankiety medyczne, które pozwalają im na określenie prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwór przez klienta. Gdy mamy obciążenie genetyczne, czyli w rodzinie ktoś już na nowotwór chorował, wtedy nasza składka może być wyższa. Cena zależy też od wieku – im jesteśmy starsi, tym więcej zapłacimy.

Miesięczna składka za polisę od nowotworu będzie kosztowała nas od około 20 złotych, gdy jesteśmy osobami młodymi, bez obciążeń genetycznych. Nawet do 200 złotych na miesiąc, gdy jesteśmy starsi.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.