Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy rata pożyczki lub kredytu może wzrosnąć?

Czy rata pożyczki lub kredytu może wzrosnąć?

Osoby decydujące się na kredyt lub też pożyczkę gotówkową, często są mylnie przekonani, że rata danego zadłużenia nigdy nie wzrośnie. Okazuje się jednak, że w praktyce sprawa wygląda nieco inaczej i początkowe niskie raty, mogą wzrosnąć. Jak to możliwe?

Bardzo wiele osób w ostatnich latach zaciągnęło kredyty hipoteczne, a także różnego rodzaju pożyczki, gdyż skuszeni zostali bardzo niskimi ratami. Ich wysokość jest jednak ściśle związana ze stopami procentowymi. Z tego też powodu, jeżeli one są niskie, to i raty takich pożyczek czy kredytów będą utrzymywać się na niskim poziomie.

Okazuje się jednak, że taka sytuacja może się zmienić. Jeżeli Narodowy Bank Polski zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych, to automatycznie przełoży się to na wzrost rat kredytów i pożyczek. Zaciągając pożyczkę lub kredyt, trzeba się więc liczyć z możliwością wzrostu raty nawet o 20-25%.

Co ma wpływ na wysokość raty?

Na wysokość raty kredytu czy też pożyczki wpływ mają w zasadzie dwa czynniki. Jednym z nich jest wspomniana wcześniej stopa procentowa. Jednak kluczowy element, od którego uzależniona jest wysokość raty, to stawka referencyjna. Na jej poziom ma z kolei wpływ wysokość stóp procentowych, ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Wibor najprościej rzecz ujmując jest to oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

Oblicza się go na podstawie wysokości oprocentowania, które podają banki należące właśnie do Wibor. Z tych danych oblicza się odpowiednią średnią i to jest owa kwota oprocentowania. Stawka referencyjna, czyli Wibor powinna więc w dużej mierze zawsze interesować osoby, które zaciągają kredyty w polskiej walucie. Przy zaciąganiu kredytu należy więc brać pod uwagę nie tylko oprocentowanie oferowane przez bank i marżę. jesienna-pozyczka

Na szczęście już od bardzo dawna jest ona niesamowicie niska. Jednak może się to zmienić i należy mieć to zawsze na uwadze. Także raty kredytów zaciągniętych w obcych walutach mogą się zmieniać. Następuje to wraz z niekorzystnym kursem złotego wobec innych walut. Wszyscy posiadacze kredytów w obcej walucie mają z pewnością świadomość tego, że ich raty często są narażone na wzrost, ale też i spadek.

Zmiana stóp procentowych

Wysokość stóp procentowych także ma niebagatelny wpływ na wysokość rat kredytów i pożyczek. Do zmiany wysokości stóp procentowych dochodzi z kolei, jeżeli pogarsza się stan gospodarki w kraju. O tym, czy dane stopy zostaną podniesione, decyduje Rada Polityki Pieniężnej. To bowiem ona ocenia stan naszej gospodarki. Jeżeli inflacja idzie w górę, to należy spodziewać się, że stopy procentowe zaczną rosnąć.

Na szczęście nie zawsze dochodzi do takich podwyżek. Wszystko zależy w dużej mierze od konkretnej sytuacji, dlatego też nie należy wiązać każdego wzrostu inflacji ze wzrostem raty kredytu lub pożyczki. Jeżeli jednak dojdzie do tego, że rata pożyczki czy kredytu będzie dla nas zbyt wysoka, możemy złożyć wniosek w banku o jej zmniejszenie. Musimy się jednak wówczas liczyć z wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia.

Jest to jednak dobre wyjście i w przypadku wysokich rat warto z niego skorzystać.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.