Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak analizować umowę pożyczki? Sprawdź!

Jak analizować umowę pożyczki? Sprawdź!

Stojąc przed decyzją zaciągnięcia pożyczki, trzeba najpierw wybrać odpowiednią instytucję, która nam jej udzieli na korzystnych dla nas warunkach. Jeżeli już taką znaleźliśmy i zdecydowaliśmy się podpisać umowę, przychodzi kolej na dokładne jej przeanalizowanie przed podpisaniem. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszystkie warunki umowy nam odpowiadają.

Analiza umowy pożyczki gotówkowej jest bardzo ważna. Nie należy nigdy jej podpisywać, jeżeli nie zapoznamy się z wszystkimi szczegółami i wszelkie elementy będą dla nas zrozumiałe.

Często nie czytamy wszystkich warunków i to jest błąd, który może nas bardzo drogo kosztować. Nieuczciwe firmy często bowiem w zawiły sposób opisują warunki pożyczki gotówkowej. To jednak w naszej gestii leży zapoznanie się z jej treścią i wyjaśnienie wszelkich nieścisłości z pośrednikiem udzielającym takiej pożyczki.

Dokładna analiza warunków pożyczki

Najważniejszym elementem każdej pożyczki są jej warunki. Trzeba więc dokładnie przeanalizować, jaką kwotę pożyczamy i w jaki sposób będzie ona spłacana. Przeliczyć należy wszystkie raty, a także prześledzić ich wielkość. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy raty są równe i od czego będzie zależeć ich wysokość.

Często bowiem instytucje udzielające pożyczek kuszą nas stałymi ratami, dlatego też warto zerknąć na umowę, czy rzeczywiście w praktyce tak jest. Oprócz tego należy zapoznać się bardzo dokładnie ze stopą oprocentowania takiej pożyczki i całkowitym jej kosztem. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że kwota pożyczki nie wzrośnie, niezależnie od tego, co będzie działo się na rynku finansowym. jesienna-pozyczka

Warto uważnie prześledzić również informacje związane z sytuacją, kiedy nie będziemy w stanie spłacić raty pożyczki lub też będziemy chcieli nadpłacić konkretną sumę wcześniej. Należy wówczas zerknąć, kiedy korzystnie jest nam spłacić całe zadłużenie. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, aby o wszystkie niezrozumiałe elementy umowy, pytać przedstawiciela i prosić go o jak najbardziej zrozumiałe przedstawienie warunków spłaty takiej pożyczki.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Każda umowa pożyczki powinna zawierać określone elementy. Bez nich jest ona nieważna lub też bezprawnie zawarta. Przede wszystkim taka umowa powinna zawierać datę i miejsce zawarcia pożyczki. Nieodzownym elementem jest także przedstawienie dokładnie stron umowy wraz z istotnymi danymi spisanymi z dowodu tożsamości.

W umowie pożyczki gotówkowej powinna być też zawarta dokładna kwota, której umowa dotyczy, a także należy dokładnie opisać warunki spłaty danej pożyczki. Umieszczona musi zostać tam informacja, w jakich konkretne ratach odbywa się spłata, jakie są odsetki, a także, w jakiej walucie spłacana jest dana kwota. W umowie nie może również zabraknąć informacji o wcześniejszej spłacie zadłużenia.

Na koniec w umowie zawarte zostaje oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy oraz określone zostają warunki wypowiedzenia umowy. Na samym końcu każdej umowy pożyczki gotówkowej znaleźć się muszą wyraźne podpisy obu stron umowy. Umowa pożyczki z tymi elementami jest poprawna pod względem prawnym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.