W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Kiedy warto ubezpieczyć swoją pożyczkę?

Kiedy warto ubezpieczyć swoją pożyczkę?

Przy zaciąganiu pożyczki gotówkowej i ratalnej często mamy możliwość jej ubezpieczenia. Taka ochrona pozwala nam na zmniejszenie ryzyka naszej niewypłacalności, ale może też poprawić warunki pożyczki, na przykład obniżyć oprocentowanie. Oczywiście, ubezpieczenie pożyczki to dodatkowy koszt do spłaty. Czy wobec tego warto się na nie decydować?

Praktycznie każdy bank, a ponadto wiele instytucji pozabankowych daje możliwość ubezpieczenia pożyczki przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Możemy nie tylko otrzymać ochronę na wypadek śmierci, ale też wtedy, gdy utracimy pracę czy poważnie zachorujemy. Oczywiście, taka dodatkowa asekuracja wpływa na ogólny koszt pożyczki, więc wtedy rata będzie wyższa niż w sytuacji, gdy z ubezpieczenia nie skorzystalibyśmy.

Ubezpieczenie pożyczki – obowiązkowe czy dobrowolne?

Najczęściej klient ma wybór, czy wybrać ubezpieczenie, czy też z niego zrezygnować. Zdarza się również, że instytucja zamiast określonego zabezpieczenia proponuje pożyczkobiorcy zakupienie ubezpieczenia. Ponadto przy wykupieniu polisy nierzadko możemy liczyć na dodatkowe bonusy, na przykład promocyjną marżę czy niższe oprocentowanie.

Oczywiście, możemy też spotkać się z pożyczkami, które bezwzględnie wymagają przy zaciąganiu podpisania umowy pożyczkowej, dlatego też klient nie może wówczas zrezygnować z usługi.

Jakie ubezpieczenie możemy wziąć do pożyczki?

Zwykle mamy do dyspozycji jedną polisę, ale zdarza się, że pożyczka ratalna może być też zabezpieczona bardziej kompleksowo, na przykład ubezpieczeniem rozszerzonym. Najczęściej polisy ubezpieczeniowe obejmują zabezpieczenie zdrowotne, na wypadek utraty pracy, ale również może być to standardowe ubezpieczenie na życie. Gdy zajdą okoliczności pozwalające na skorzystanie z polisy, wtedy bank będzie mógł z odszkodowania pobrać zobowiązanie. zimowa-pozyczka

Warto jednak dobrze zapoznać się z warunkami umowy, ponieważ może się okazać, że polisa ma wiele wyłączeń. Zasadniczo najszerszą ochronę jest w stanie zagwarantować nam polisa na życie. Tego rodzaju ubezpieczenia pozwalają nam także nawet na pokrycie całego zobowiązania w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

Ile kosztują ubezpieczenia pożyczki?

Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest od kwoty udzielonej pożyczki oraz od liczby rat przeznaczonych do zapłaty i pobierana jest wraz z ratą do zapłacenia każdego miesiąca. Gdy wobec tego mamy wyższą kwotę zobowiązania, a także dłuższy okres spłaty, wtedy polisa będzie nas **kosztowała więcej.

Zatem, czy warto ubezpieczać pożyczkę?**

Zasadniczo, tak, ponieważ, jak mówi nam przysłowie, przezorny zawsze ubezpieczony. Jednak z drugiej strony powinniśmy pamiętać, że polisa nie zawsze nam się opłaca. Jeżeli zaciągamy mniejszą pożyczkę na krótki okres, w takiej sytuacji po prostu nie będzie to rentowne rozwiązanie, gdyż podwyższy nam ono raty, a ochrona, jaką otrzymamy, wprawdzie zadziała, ale też do spłaty nie będzie wiele.

Najlepiej ubezpieczać pożyczki ratalne opiewające na wyższe sumy oraz pożyczki bankowe zawierane na dłuższy czas i wyższe sumy na przykład kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe. Wtedy ubezpieczenie w awaryjnych, nieprzewidzianych sytuacjach naprawdę będzie mogło nam bardzo pomóc i odciążyć nas oraz naszych bliskich.

Jeśli szukasz ubezpieczonej pożyczki gotówkowej, która będzie opowiadała twoim potrzebom w pełni, sprawdź już teraz pożyczki ratalne od Aasa. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę pożyczki przez internet do 10 000 złotych, ze spłatą rozłożoną nawet na 24 miesiące. Wniosek możesz złożyć już teraz. zimowa-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.