Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka - po jakim czasie się przedawni?

Pożyczka - po jakim czasie się przedawni?

Zaciągając pożyczkę lub kredyt, jesteśmy zobowiązani do ich spłaty. Jednak życie pisze naprawdę różne scenariusze, dlatego może zdarzyć się, że zadłużenie nie zostanie uregulowane. W takiej sytuacji najczęściej trafia ono do windykacji. Może jednak ulec też przeterminowaniu, czyli przedawnieniu. Kiedy wobec tego nie musimy już spłacać długu?

Na pożyczki i kredyty bankowe powinniśmy decydować się tylko w sytuacji, gdy wiemy, że będziemy w stanie spłacić zobowiązanie. Wtedy możemy zmniejszyć ryzyko związane z brakiem spłaty. Są jednak takie sytuacje, gdy na spłatę nie wystarcza. Może być to utrata pracy, ciężka choroba, nagły wyjazd, problemy osobiste.

Gdy zadłużenia nie spłacamy, w takim przypadku instytucja, która pożyczał nam pieniądze, ma prawo dochodzić długu. Niemniej jednak nie zawsze rozpoczyna starania w tym kierunku w odpowiednim czasie. Jeżeli windykacja rozpocznie się za późno, nie musimy jednak spłacać długu, ponieważ dojdzie do jego przedawnienia.

Okres przedawnienia dla pożyczki

Zasadniczo w Polsce można ściągać długi nawet w tej sytuacji, gdy uległy one przedawnieniu. To jeden z głównych problemów, ponieważ nie każdy zadłużony zdaje sobie sprawę z tego, że po przedawnieniu nie musi on regulować wcześniejszego zobowiązania. Właśnie na tym zarabiają firmy windykacyjne – wyciągają długi sprzed wielu, wielu lat, kontaktują się z dłużnikami, a potem starają się na nich wymusić przyznanie się do długu – to wystarcza, aby sprawa potoczyła się dalej. Firma windykacyjna zaczyna wówczas domagać się spłaty wraz z ogromnymi odsetkami.

Prawo wskazuje, że zobowiązanie wynikające z niespłaconej umowy pożyczki czy też kredytu przedawnia się po okresie 3 lat. Warto przy tym pamiętać, że moment przedawnienia liczony jest od dnia, w którym miało się obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę. Wobec tego starsze długi ulegają przedawnieniu. jesienna-pozyczka

Jak nie dać się wciągnąć w spłatę przeterminowanej pożyczki?

Jeżeli pożyczka, którą wzięliśmy kilka lat temu, uległa przedawnieniu zgodnie z przepisami prawa, w takiej sytuacji możemy uniknąć jej spłaty. Oczywiście, nie oznacza to, że dług zostanie całkowicie wymagany, ponieważ informacje o zadłużeniu nadal będą dostępne w bazach dłużników, na przykład będzie można sprawdzić je w BIK, BIG czy KRD.

Windykator dzwoniący do nas w celu poinformowania nas o takim przeterminowanym długu przede wszystkim będzie starał się nakłonić nas do potwierdzenia posiadania zadłużenia. Wtedy windykator chce, aby doszło do tak zwanego uznania długu. Przede wszystkim nie powinniśmy niczego potwierdzać. Możemy też wnieść zarzut przedawnienia, na przykład w sprzeciwie od nakazu zapłaty czy też w odpowiedzi na pozew, jeżeli został on już sformułowany. Gdy nie zrobimy niczego, w takim przypadku postępowanie nadal będzie się toczyć.

Zatem przeterminowane pożyczki nie wymagają spłaty, jeżeli minie termin 3 lat. Jednak możemy też nieświadomie uznać dług, który jest już przedawniony. Powinniśmy wobec tego znać swoje prawa, żeby w konsekwencji nie dać się wciągnąć w taką sytuację!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.