Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczka na rentę rodzinną, socjalną

Pożyczka na rentę rodzinną, socjalną

Bycie na rencie wcale nie oznacza, że mamy ograniczone możliwości otrzymywania pożyczek. Wprost przeciwnie – dla wielu instytucji rencista jest bardzo atrakcyjnym klientem, ponieważ posiada regularne przychody.

Renciści to osoby, które otrzymują okresowe świadczenia pieniężne wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową – ZUS w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Mogą być one zarówno czasowo, jak i stale niezdolne do pracy zawodowej.

Renty w Polsce

Aktualnie w Polsce na rencie z tytułu niezdolności do pracy jest koło 1,38 miliona Polaków. ZUS co miesiąc przeznacza na te świadczenia ponad 1,6 miliarda złotych. Wysokość średniej renty to 1545 złotych brutto, natomiast najniższa renta, którą można otrzymać z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wynosi 648,13 złotych. Renty podlegają waloryzacji, dlatego ich wysokość z roku na rok się zwiększa.

Gdzie po pożyczkę z rentą?

Renciści mogą otrzymać pożyczkę w banku, ale także mogą skorzystać z usług pozabankowych. Dostępna jest dla nich pożyczka ratalna oraz chwilówka. Wysokość limitu wypłaty zależna jest przede wszystkim od osiąganych przychodów.

Pożyczka dla rencisty w banku

W przypadku pożyczki na poziomie około 1 tysiąca złotych na 3 lata, możemy liczyć na pożyczkę w około 6 z 21 polskich banków. W bankach różnice dotyczące maksymalnych limitów pożyczki dla rencistów są dość duże. W jednym możemy pożyczyć do około 2-3 tysięcy złotych, w innych nawet kilkanaście tysięcy złotych. jesienna-pozyczka

Aby otrzymać pożyczkę dla rencisty w banku, będziemy przede wszystkim potrzebowali dokumentów poświadczających otrzymywanie renty wraz z określeniem jej wysokości. Również banki wymagają, aby ich klienci mieli pozytywną historię kredytowania w BIK, czyli nie posiadali niespłaconych w przeszłości kredytów i pożyczek.

Pożyczkę bankową dla rencisty możemy otrzymać też przez internet. Jeżeli otrzymujemy regularne wpływy na konto z tytułu renty, w takim przypadku bank na tej podstawie może określić naszą zdolność kredytową oraz zaproponować pożyczkę on-line. Aby ją otrzymać, nie potrzebujemy już żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy tylko wypełnić formularz dostępny w portalu transakcyjnym banku.

Pozabankowa pożyczka dla rencisty

Drugą propozycją jest pożyczka ratalna lub chwilówka udzielona przez instytucje pozabankowe. W tym przypadku możemy otrzymać pieniądze w wyższej sumie niż w banku, niemniej jednak wszystko zależne jest od wybranej przez nas oferty. Możliwa jest też pożyczka bez BIK.

Firmy pozabankowe przychylnym okiem patrzą na rencistów, ponieważ spłacają oni swoje zobowiązania regularnie. W związku z tym nie powinniśmy mieć żadnej trudności z otrzymaniem pożyczki dla rencistów w parabanku. Możemy zdecydować się na wnioskowanie o nią on-line lub odwiedzić firmę stacjonarnie.

Do zaciągnięcia pożyczki dla rencistów zaprasza Aasa – oferujemy atrakcyjne pożyczki ratalne do 2 lat oraz do kwoty 10 000 złotych. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne warunki i gwarantujemy pełne bezpieczeństwo. Zapraszamy do złożenia wniosku już teraz przez internet!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.