Czy w sklepie wypada się targować? Wyjaśniamy!

czy wypada się targować?

W naszym społeczeństwie targowanie się nie jest powszechne, ale już w innych krajach to codzienność. Czy możemy w sklepie w Polsce zapytać o obniżkę cen i zapłacić mniej?

Targowanie się kojarzy nam się przede wszystkim z kupowaniem na arabskich bazarach, gdzie możemy zapłacić za produkty nawet połowę ceny wyjściowej. W niektórych społecznościach brak targowania się uznawany jest nawet za przejaw złego smaku.

W Polsce targowanie się nie jest tak powszechne i najczęściej płacimy po prostu taką cenę, którą zobaczymy na półce albo na metce. Nie każdy z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że polskie prawo dopuszcza możliwość ustalenia ceny wraz ze sprzedawcą. Wystarczy wtedy odpowiednia technika negocjacyjna, aby zapłacić mniej.

W sklepach można się targować, ale nie zawsze się udaje

Zatem w polskich sklepach również możemy się targować, ale musimy pamiętać o tym, że nie w każdym będziemy mogli otrzymać rabat. Wszystko zależy od sprzedającego i jego polityki handlowej.

Gdy robimy zakupy w hipermarkecie albo w sklepie należącym do popularnej sieci odzieżowej czy perfumeryjnej, wówczas najczęściej nie uda nam się nic ugrać. Targowanie się nie jest też takie proste, gdy mamy koszyk wyładowany zakupami. Sprzedawca zwykle mówi, że nie ma takiej możliwości, co też może być zgodne z prawdą. Możemy jednak zapytać o niższą cenę wtedy, gdy widzimy, że jakiś produkt nie jest pełnowartościowy, na przykład ma plamę, otwarte opakowanie. Niekiedy sprzedawca może dać nam rabat w wysokości 2-5%.

O wiele łatwiej będzie nam targować się tam, gdzie sprzedaje właściciel sklepu, a także w mniejszych sklepach, gdzie panuje inna atmosfera niż w hipermarkecie. Wtedy może okazać się, że uda nam się ugrać atrakcyjny rabat, gdy tylko o niego zapytamy. Dotyczy to zarówno pełnowartościowych produktów, jak i dla tych, które mają jakieś wady.

Warto też wskazać, że możemy negocjować przy większych zakupach – wtedy też sprzedawca może często iść na ustępstwa.

Jak skutecznie negocjować?

W jaki sposób możemy negocjować, aby otrzymać rabat. Nie musimy posiadać zaawansowanych zdolności negocjacyjnych, ponieważ czasami wystarczy tylko jedno pytanie. Musimy być jednak stanowczy, aby otrzymać obniżkę ceny.

Przykładowo, gdy udało nam się znaleźć ładną bluzkę w cenie 40 złotych, możemy zapytać sprzedającego, czy nie sprzeda nam jej a 35 złotych. Nie obniżajmy ceny za bardzo, ponieważ sprzedający może po prostu zablokować dalsze negocjacje i nic nie wskóramy. Możemy też spytać, czy jest możliwość uzyskania rabatu. Jeśli tak i jest to rabat niewielki, na przykład 3%, możemy zapytać, czy nie udałoby się podwyższyć go do 5%.

Jeśli chcemy podkręcić nieco atmosferę negocjacji, możemy próbować rozpocząć od niższej ceny. Możemy też powiedzieć, dlaczego powinniśmy otrzymać rabat, na przykład ze względu na jakąś wadę produktu, która nie jest znacząca, ale być może pozwoli nam na uzyskanie rabatu.

Zatem negocjowanie cen możliwe jest również w Polsce.

Jeśli także chcesz coś kupić, ale najlepiej w niższej cenie, warto zapytać sprzedającego o możliwość uzyskania rabatu. W wielu sklepach to możliwe i będziemy mogli zapłacić mniej!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.