Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Czy warto współpracować z windykatorem?

Czy warto współpracować z windykatorem?

Dług może dostać się do firmy windykacyjnej, której pracownicy będą próbowali go odzyskać. Czy warto wtedy współpracować z windykatorami?

Pożyczka, kredyt, rachunki różnego rodzaju – jeśli spłacamy je w terminie, nie ma żadnego problemu. Trudności zaczynają się jednak wtedy, gdy nie regulujemy ich systematycznie, a tym samym dochodzi do powstania niespłaconego długu.

Powstanie niespłaconego zadłużenia

Jeśli mamy takie długi, wierzyciel, czyli na przykład pożyczkodawca czy operator telefonii komórkowej będzie kontaktował się z nami. Kontakt odbywa się głównie listownie, ale może być też telefoniczny i będzie polegał na przypomnieniu nam o tym, że minął termin spłaty i powinniśmy uregulować zobowiązanie. Jednocześnie zaczną być naliczane odsetki za zwłokę.

W korespondencji znajdziemy termin, do którego musimy uregulować zobowiązanie. Zdarza się, że wierzyciel wyznacza po kolei dwa albo trzy terminy. Zazwyczaj, gdy po około 2 miesiącach dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania, sprawa kierowana jest do firmy windykacyjnej. O tym, że dług może być do niej przekazany, często dowiadujemy się również z korespondencji.

Windykacja polubowna

Firmy windykacyjne najczęściej zajmują się tak zwaną windykacją polubowną czy miękką. To działania mające na celu poinformowanie dłużnika o tym, że ma niespłacone zadłużenie, a także na nakłonieniu go do jego uregulowania. jesienna-pozyczka

Windykacja polubowna nie ma nic wspólnego z prowadzeniem egzekucji komorniczej – często procedury te są ze sobą mylone, ale warto pamiętać o tym, że windykator nie ma takich uprawnień jak komornik. Nie może zajmować mienia dłużnika, nie może także pobierać spłat z jego pensji czy oszczędności. Warto też wskazać, że windykator nie może grozić dłużnikowi i go nękać – w takim przypadku mamy prawo do wezwania Policji.

Najczęściej windykacja polubowna odbywa się:

  • korespondencyjnie – dłużnik otrzymuje list o tym, że ma dług i powinien go spłacić, w liście można też znaleźć informacje o konsekwencjach braku spłaty, czyli o skierowaniu sprawy do sądu, a potem o egzekucji komorniczej
  • telefonicznie – windykator dzwoni do dłużnika, aby przypomnieć mu o spłacie długu
  • osobiście – windykator może przyjść osobiście do domu albo do miejsca pracy dłużnika
  • e-mailowo – coraz częściej windykatorzy kontaktują się również z dłużnikami drogą elektroniczną, na przykład przez e-mail

Zatem firmy windykacyjne korzystają z różnych metod na kontakt z dłużnikiem i nakłonienie go do uregulowania zobowiązania. Czy warto wtedy skorzystać z tych propozycji?

Zasadniczo jest to najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że możemy wtedy spłacić dług niejako na własnych zasadach. Gdy sprawa trafi już do komornika, nie mamy wtedy możliwości negocjacji i komornik będzie mógł zająć pensję, oszczędności, a także mienie dłużnika. Wierzyciel ma przy tym możliwość wskazania, z jakiego majątku dłużnika ma być prowadzona egzekucja.

Jeśli zdecydujemy się na współpracę z windykatorem, wtedy możemy razem z nim uzgodnić harmonogram spłaty, a tym samym możemy również wybrać taką wysokość rat oraz termin ich spłaty, które będą dla nas najkorzystniejsze.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.