Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Czy wysokość rat pożyczki jest stała?

Czy wysokość rat pożyczki jest stała?

Osoby decydujące się na pożyczkę często boją się, że rata za tego typu usługę może w przeciągu trwania pożyczki znacząco wzrosnąć. Okazuje się jednak, że wybierając pożyczkę ze stałym oprocentowaniem, możemy liczyć na równe raty przez cały okres spłaty. Jest to bardzo korzystne dla wszystkich tych, którzy lubią mieć swoje wydatki zawsze pod kontrolą i nie chcą martwić się o wysokość raty w każdym kolejnym miesiącu.

Banki wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, stworzyły oferty pożyczek ze stałym oprocentowaniem. Dzięki temu wszyscy zainteresowani tego typu pożyczkami mogą być pewni, że wysokość raty przez cały okres spłaty zadłużenia będzie taka sama. Jest to więc niezwykle interesująca oferta dla wszystkich osób, które myślą o zaciągnięciu pożyczki, ale boją się rzeczywistych kosztów, które będą się z tym wiązać, gdyż nie będą w stanie przewidzieć, jaką ratę przyjdzie im zapłacić w danym miesiącu.

Korzyści z pożyczek ze stałą ratą

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jak wiele korzyści wiąże się z pożyczkami ze stałą ratą. W głównej mierze osoby, które się na nie decydują, zapewniają sobie finansowe bezpieczeństwo na lata. Zawsze bowiem wiedzą, ile przyjdzie im zapłacić w kolejnym miesiącu. Kolejnym plusem tego typu pożyczek jest możliwość dokonania szybkich obliczeń, co do kosztów danej usługi. Zliczając raty razem wiemy, ile bank zyska na takiej pożyczce.

Nie ma więc tutaj żadnych ukrytych kosztów. Dzięki temu łatwiej będzie nam wybrać najlepszą pożyczkę ze stałą ratą spośród ofert wielu banków. Po zaciągnięciu takiej pożyczki bank dokładnie rozpisze nam wysokość rat do spłaty wraz z terminami, do kiedy należy je wpłacać. Dzięki temu z góry wiemy wszystko, co powinniśmy, aby łatwo spłacać zadłużenie. Przy pożyczkach ze stałą ratą nie musimy się też martwić wzrostem stóp procentowych, gdyż wszystkie wydatki w tym wypadku pokrywa bank.

Koszty pożyczek ze stałą ratą

Nie ulega wątpliwości, że koszty pożyczek ze stałą ratą są znane od samego początku. Dokładnie wiemy, ile będziemy musieli spłacić i w jakim czasie. Należy przy tym podkreślić, że takie pożyczki są nieco droższe od tych, które cechują się zmiennym oprocentowaniem, a tym samym różną wysokością rat. Okazuje się jednak, że nie jest to jakiś kosmiczny wydatek. Warto więc zdecydować się na pożyczkę ze stałą ratą, jeżeli zależy nam na korzyściach wymienionych wyżej i dopłacić parę złotych więcej do takiej inwestycji.

Bardzo wiele banków co jakiś czas oferuje swoim klientom atrakcyjne promocje w zakresie pożyczek ze stałą ratą, dlatego też warto stale śledzić tego typu informacje, jeżeli myślimy o takiej pożyczce. Możemy również w prosty sposób dokonać porównania aktualnych ofert, związanych z pożyczkami ze stałą ratą w serwisach finansowych. Wybierając konkretną ofertę, możemy też z powodzeniem złożyć wniosek bez wychodzenia z domu przez Internet lub też kontaktując się z bankiem. Wszystko to sprawia, że pożyczki ze stałą ratą cieszą się dzisiaj bardzo dużym powodzeniem i zaufaniem wśród klientów potrzebujących gotówki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.