Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Czym jest IKZE?

Czym jest IKZE?

Na emeryturę można oszczędzać środki finansowe również indywidualnie. Korzystać można w tym względzie również z rozwiązań stworzonych przez państwo. Jednym z takich rozwiązań jest IKZE czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Emerytura uzyskiwana jedynie ze składek odprowadzanych z pensji może nie być wysoka. Oszczędzanie pieniędzy, z których będzie można korzystać w okresie emerytalnym indywidualnie może być z tego powodu bardzo dobrym rozwiązaniem.

Decydować można się w tym względzie również na IKZE, które pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści. IKZE pozwala dodatkowo na uzyskanie większego bezpieczeństwa w zakresie oszczędzania środków finansowych na emeryturę. Wynika to z funkcjonowania programu na podstawie jasnych zasad ustalonych w ustawie.

Jak można oszczędzać na IKZE?

IKZE pozwala na odkładanie środków finansowych w ramach limitu, który jest odgórnie ustalony. Limit wpłat na IKZE jest ustalony na 1,2 przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, który jest prognozowany na dany rok. Przystąpienie do IKZE jest całkowicie dobrowolne. IKZE jest jednym z elementów tak zwanego trzeciego filaru emerytalnego. Wszystkie programy w ramach trzeciego filaru są dobrowolne, co odróżnia go od drugiego filaru emerytalnego.

Korzyści z korzystania z IKZE?

Oprócz możliwości bezpiecznego zbierania środków finansowych na przyszłą emeryturę w ramach IKZE można również korzystać z dodatkowych korzyści. Dotyczy to możliwości odliczania wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Można wówczas uzyskać zmniejszenie wysokości płaconego w danym roku podatku.

Przy wypłacaniu środków z IKZE co jest możliwe po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, który obecnie wynosi sześćdziesiąt pięć lat jest podatkowane jedynie zryczałtowaną stawką podatku w wysokości dziesięciu procent. Taka stawka podatkowa dotyczy wszystkich osób bez względu na rodzaj stawki podatkowej płaconej przy podatku dochodowym. Zryczałtowana stawka podatku dotyczy również osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą i płacą podatek liniowy.

Środki finansowe, które gromadzi się na IKZE mogą być wypłacone spadkobiercom w przypadku śmierci oszczędzającego. Jeśli chce się uzyskać taką możliwość niezbędne jest wskazanie osób, którym będą wypłacone środki z IKZE po śmierci. Dodatkowo dziedziczenie z środków z IKZE nie jest obciążane podatkiem od spadku i darowizn.

Elastyczność IKZE

Przy realizowaniu wpłat na konto IKZE można korzystać z elastycznego realizowania wpłat. Można w ten sposób bardzo wygodnie dopasować częstotliwość dokonywania wpłat na rachunek. Wysokość wpłat również jest zależna od indywidualnych preferencji oraz możliwości finansowych. Jedyną zasadą jest brak możliwości przekroczenia rocznego limitu ustalonego na dany rok w zakresie maksymalnej kwoty jaką można wpłacić na IKZE.

Pozwala to na wybranie zarówno regularnych, miesięcznych wpłat na IKZE jak też można zdecydować się na jednorazową wpłatę raz w roku.

Ten wpis znajduje się w kategorii